Skip to main content

Ny VD för Plantagon

Press Release   •   May 03, 2016 06:20 GMT

Plantagon International AB:s medgrundare och nuvarande VD Hans Hassle går vidare till rollen som generalsekreterare för Plantagon International Association. Ny VD blir nuvarande vice VD och Chief Operating Officer Owe Pettersson.

– Hans har tagit varumärket till den världsledande position som vi har idag när det gäller hållbar livsmedelsproduktion i städer. Min ambition är att konsolidera den verksamhet som nu rullar och utveckla företaget till en stark aktör i branschen. Hållbar livsmedelsproduktion i städer är ett område som har vuxit snabbt de senaste åren, till stor del tack vare Hans och Plantagons pionjärarbete. Mitt ansvar är att kommersialisera de stora värden och möjligheter som Hans har byggt upp, säger Owe Pettersson, VD Plantagon International AB.

Plantagon grundades 2008 och är organiserat enligt en ny organisationsmodell som utvecklats av Hans Hassle. Modellen som har uppmärksammats och prisats internationellt, innebär en mer inkluderande intressentmodell än vad som är vanligt, där företagets kommersiella framgång upprätthålls genom mycket nära relationer till intressenterna. Detta syftar till att skapa engagemang och ansvarskänsla hos ägarna även i ett längre perspektiv.

– Min roll som generalsekreterare för ägarföreningen Plantagon International Association blir att stödja långsiktig utveckling av Plantagon som helhet. Mitt arbete inriktas på högnivåkontakter med städer, investerare, politiska beslutsfattare och fastighetsbolag – parallellt med att utveckla vårt gräsrotsarbete, som jag personligen brinner alldeles särskilt för. Målet är att bistå bolaget i att skapa konkreta affärer och långsiktig finansiell styrka genom löpande interaktion med våra intressenter och det stora nätverk vi har. Vi stärker vår organisation och skapar en vassare konkurrenskraft, säger Hans Hassle, generalsekreterare Plantagon International Association.

I samband med att Owe Pettersson tillträder som ny VD för Plantagon International AB, går också företagets medgrundare och förste styrelseordförande professor Oren R. Lyons vidare till nya uppgifter inom organisationen och blir styrelseordförande i Plantagon International Association. Ny styrelseordförande för Plantagon International AB blir Sidney Hill, som representerar Plantagons huvudägare Onondaga Nation.

– Det är givetvis en stor utmaning att ta vid efter en legend och förebild som professor Lyons, men samtidigt är det ett mycket inspirerande uppdrag. Som representant för Plantagon International AB:s nuvarande huvudägare känner jag dessutom ett stort ansvar för att fortsätta styra bolaget i den riktning som vi fastställde då Plantagon grundades 2008. En del i det arbetet blir att stärka styrelsens kompetens ytterligare, så att vi anpassar oss efter den utveckling som vi nu ser komma, säger Sidney Hill, styrelseordförande Plantagon International AB.

– Nu när Hans och jag går vidare till Plantagon International Association tar vi nästa steg i den mycket långsiktiga resa vi påbörjade tillsammans redan 1998. Vår gemensamma drivkraft är att bidra till en marknad med ett mänskligare ansikte genom att bevisa att det lönar sig för ägarna att dela med sig och ta ansvar. Det är ett värderingsskifte vi behöver när företag får ett större och större inflytande över samhällsutvecklingen. Hög lönsamhet, men inget ”business as usual” – den tiden är över, säger professor Oren R. Lyons, styrelseordförande Plantagon International Association.

Mer information
Kontakta gärna Carin Balfe Arbman, presskontakt, carin.balfe-arbman@plantagon.com, tel.  +46(0) 70-633 35 08

● Plantagon

● Plantagons ägare

● The Companization, Plantagon’s unika organisationsmodell

Plantagon is active in the sector of urban agriculture and is a global innovation leader in the area. Plantagon's technology minimizes the need for energy, water and pesticides. We develop innovative solutions to meet the rising demand for locally grown food in cities all around the world. We minimize the use of transportation, land, energy and water – using waste products in the process but leaving no waste behind. www.plantagon.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/com/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.