G4dmc8fwhzemwf0daobw
Lyaxwd41fqngnxlorver

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 15:36 CET

Nu har effektdata från studien MURANO publicerats i NEJM, the New England Journal of Medicine. MURANO är en internationell, öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III som utvärderar Venclyxto (venetoclax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab hos patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Lieqivgbcq4q4sdyh3hs
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

AbbVie presenterar nya positiva data från två fas 3-prövningar av risankizumab mot psoriasis vid American Academy of Dermatologys årsmöte 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:49 CET

AbbVie presenterar nya positiva resultat från de pivotala kliniska fas 3-studier ultIMMa-1 och ultIMMa-2, där säkerhet och effekt för risankizumab (150 mg) utvärderades jämfört med placebo respektive ustekinumab (45 eller 90 mg baserat på patientens vikt). Dessa resultat presenterades i föredraget ”Late-breaking Research: Clinical Trials” vid American Academy of Dermatologys årsmöte 2018.

Opk6ypvvnlu4gngygbvy
Lyaxwd41fqngnxlorver

Det är dags för en mer flexibel definition av begreppet att ”bota cancer”

Nyheter   •   Feb 04, 2018 08:00 CET

”En dag kommer vi att kunna utrota cancer. Men tills dess behöver vi överväga en mer flexibel definition av att ”bota cancer” – en definition som innebär att fastän tumörcellerna inte helt har utplånats, så kommer de inte påverka patientens förmåga att leva ett bra liv.” Mark McKee, M.D., executive medical director, global pharmaceutical R&D, AbbVie

Ugvu1frm7ftoxtptulf3
Lyaxwd41fqngnxlorver

Världscancerdagen 2018 - om vikten av tidig diagnos

Nyheter   •   Feb 02, 2018 07:36 CET

I samband med Världscancerdagen söndagen 4 februari arrangerar Nätverket mot cancer ett program på temat ”Frisk i ett land - sjuk i 21”. AbbVie är en av samarbetsparterna till detta viktiga initiativ. Temat sätter strålkastaren på det faktum att cancervårdens innehåll i Sverige kan skilja sig åt relativt mycket, beroende på vilket landsting man bor i.

G4dmc8fwhzemwf0daobw
Lyaxwd41fqngnxlorver

Venclyxto i kombination med rituximab uppnådde det primära effektmåttet i fas III-studie

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Lieqivgbcq4q4sdyh3hs
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

Risankizumab når alla primära effektmått och visar positiva resultat i fjärde fas 3-studien för psoriasis

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:30 CET

​AbbVie offentliggör positiva resultat från IMMhance, den fjärde fas 3-kliniska studien som utvärderat risankizumab (150 mg) för behandling av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.1

Pz6swkjuit3mgzhfg1du
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

Ledgångsreumatism i framtiden: betydelsen av gener, livsstil och miljö

Nyheter   •   Nov 22, 2017 14:51 CET

En bättre förståelse av varför och hur ledgångsreumatism utvecklas kan hjälpa forskare att hitta bättre sätt att behandla sjukdomen.

Dbydbfgne7rugmwyjof2
K9xxjrjix5wktrmb1vyn

AbbVie stödjer de små barnen på Världsprematurdagen

Nyheter   •   Nov 17, 2017 16:43 CET

Idag på Världprematurdagen stödjer AbbVie de allra minsta i vårt samhälle. Dessa små barn har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen som planeras bli svensk lag.

Wmmrd6g5c35ckhf9wqqv
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

AbbVie deltar som enda läkemedelsföretag på Kvalitetsmässan

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:25 CET

Den 14-16 november deltar AbbVie, för första gången på Kvalitetsmässan. På mässan presenteras ett samarbete med Västerbottens läns landsting där vi tillsammans utvecklar en värdemodell för framtidens hälso-och sjukvård.

Media no image
Lyaxwd41fqngnxlorver

Fullbokat seminarium i Malmö med fokus på brukares hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 07:56 CET

Den 10 november samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Skånes Brukarförening i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

– Rätten till jämlik hälsa är en av grundpelarna i ett modernt samhälle. Det är självklart viktigt att det finns tillgång till rehabilitering från narkotika, men jämlik hälsa är oerhört mycket mer än så. Majoriteten av brukare har överhuvudtaget inte någon kontakt med primärvården, vilket innebär att små saker som till exempel ett litet sår av dåliga skor kan eskalera till en blodförgiftning med sjukhusinläggning som följd, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
– Rätten till hälsa ska gälla alla.

Det är allmänt känt att människor som använder narkotika har dålig tillgång till både vård och tandvård. Det gäller både sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion.

Talare är flera beroende- och infektionsläkare, bland annat Johan Kakko, Martin Olsson, Marianne Alanko Blomé och Disa Dahlman.

Ämnen som tas upp är:

 • hur beroende fungerar och påverkar hjärnan,
 • hur hjärnan påverkas av olika medel: alkohol, narkotika och nikotin,
 • psykiatrisk ohälsa och samsjuklighet: trösklar och stigmatisering, ADHD,
 • hepatit C, en brukares vardag: Hur påverkar sprututbytet, nya bättre behandlingsmetoder,
 • infektioner hos brukare,
 • hur komma tillrätta med stigmatiseringen och
 • behandling på LARO-mottagning.
 • Förhandsintresset har varit stort och seminariet fick flytta till en större lokal med 150 platser, men även med den större lokalen tog alla platser snabbt slut.

  Dagen avslutas med en paneldiskussion med talare samt före detta narkotikasamordnaren Björn Fries.

  Kontakt:

  Niklas Eklund
  Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
  Tel: 073-688 99 22
  E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

  Mikael Johansson
  Ordförande i Skånes Brukarförening
  Tel: 072-310 11 28
  E-post: mikael.johansson@brukarforeningarna.se

  Om Skånes Brukarförening

  Skånes Brukarförening arbetar för att ge hjälp och stöd åt narkotikaberoende och de som har eller vill ha behandling med eller utan läkemedel. (metadon, buprenorfin eller andra substitutionspreparat). De arbetar för:

 • att, bekämpa diskriminering och stigmatisering gentemot de grupper vi företräder.
 • att, vara dessa gruppers intresseorganisation.
 • att, arbeta i enlighet med föreningens princip- och handlingsprogram.
 • att, verka för frivillighet i vård och rehabilitering av narkotikaberoende och att aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression där sådant förekommer i samband med behandling eller annorstädes.

 • För mer information följ dem på Twitter @Skanes_bf eller Facebook http://www.facebook.com/skanes.brukarforening

  Om Brukarföreningen Stockholm

  Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

  För mer information besök http://www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook www.facebook.com/stockholmbrukarforening.

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Den 10 november samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund. Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Skånes Brukarförening i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika samt brukarna själva.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Onkologi, virologi
  • ewa.lupqndpmbosnxltlbyudrgioqb@aitbbcdviqfe.utcoium
  • +46 8 684 44 600
  • +46 70 168 08 82

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Immunologi
  • elisabet.roslund@abbvie.com
  • +46 8 684 44 600
  • +46 73 979 69 71

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • theresia.bredenwall@abbvie.com
  • +46 8 684 44 600
  • +46 8 684 44 600

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Adress

  • AbbVie
  • Hemvärnsgatan 9
  • 171 29 Solna
  • Sweden