Gå direkt till innehåll
Långtidsdata på effekt och säkerhet med Aquipta som förebyggande behandling vid migrän presenteras på AAN-kongressen

Pressmeddelande -

Långtidsdata på effekt och säkerhet med Aquipta som förebyggande behandling vid migrän presenteras på AAN-kongressen

  • Interimsanalysen av en pågående öppen 156-veckors förlängningsstudie visar på långvarig säkerhet, tolerabilitet och effekt av Aquipta, atogepant, 60 mg daglig tablettbehandling för att förebygga episodisk och kronisk migrän
  • 70 procent av patienterna uppnådde ≥ 50 procents minskning av antalet månatliga migrändagar vid vecka 13-16 med bestående effekt under 48 veckors behandling
  • Resultaten presenteras på den årliga amerikanska neurologikongressen, AAN
  • Aquipta är godkänd som förebyggande behandling vid episodisk och kronisk migrän och ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar data från interimsanalysen av en pågående öppen fas-III 156-veckors förlängningsstudie, som utvärderar långvarig säkerhet och tolerabilitet för Aquipta, atogepant, förebyggande daglig tablettbehandling av migrän hos personer med episodisk eller kronisk migrän. Säkerhetsprofilen överensstämmer med vad som tidigare observerats med substansen, och ingen ny säkerhetsdata identifierades. Resultaten stödjer även tidigare observerade effektförbättringar, inklusive minskning av antalet månatliga dagar med akut medicinering.

− Migrän är en funktionsnedsättande neurologisk sjukdom som kan ha en stor inverkan i det dagliga livet, säger Ivana Flais, PhD Med och medicinskt ansvarig för migrän på AbbVie i Skandinavien. Detta är den första rapporten med ettårsdata vid atogepantbehandling hos personer med kronisk migrän. Resultaten ligger i linje med tidigare observerad långtidsdata gällande effekt och säkerhet hos personer med episodisk migrän, vilket visar på möjligheterna att minska antalet migrändagar och behovet av akut medicinering över hela migränspektrumet med hjälp av atogepant.

Studien är en förlängning av fas III-studierna PROGRESS (kronisk migrän) och ELEVATE (behandlingssvikt vid episodisk migrän) och inkluderar personer med i genomsnitt 14,5 månatliga migrändagar. Några resultat från interimsanalysen är:

  • Antalet månatliga migrändagar minskade i genomsnitt med 8,5 dagar vid vecka 13-16 och detta var bestående under de första 48 veckorna. Liknande förbättringar observerades för antalet månatliga huvudvärksdagar och antalet månatliga dagar med akut medicinering.
  • 70 procent av patienterna uppnådde ≥ 50 procents minskning av antalet månatliga migrändagar vid vecka 13-16 med bestående effekt under 48 veckors behandling.
  • Säkerhetsprofilen överensstämmer med vad som tidigare observerats med atogepant 60 mg dagligen, och ingen ny säkerhetsdata identifierades.

Fullständigt globalt pressmeddelande och referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Om atogepant
Atogepant är en CGRP-hämmare i tablettform för förebyggande behandling av migrän hos vuxna som har fyra eller fler migrändagar i månaden. Tabletten om 60 mg tas som en daglig dos. CGRP är en peptid som uttrycks på de ställen i nervsystemet som är associerade med patofysiologin för migrän. Studier visar att CGRP-nivåerna är förhöjda under migränattacker och selektiva CGRP-hämmare ger kliniska fördelar vid migrän.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden