Skip to main content

Ny svensk sårvårdsprodukt viktigt bidrag i sjukvården – Superabsorbent med bakteriebindande förmåga

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 10:48 CET

Infekterade sår innebär längre läkningstid vilket leder till onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. Sorbact® bakteriebindande förband hjälper till att förhindra infektioner samt behandlar sår som redan har blivit infekterade och är svårläkta. Nu utökas sortimentet med en superabsorbent. Det nya förbandet vidgar användningsområdet till att även inkludera kraftigt till intensivt vätskande sår.

Sorbact® förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att, på naturlig väg, sänka den bakteriella belastningen och därigenom förbättra det kliniska resultatet och minska såväl patienters lidande som sjukvårdskostnader. Med Sorbact® teknologin skapas en kontaktyta till vilken bakterierna hellre söker sig än till sårytan. Bakterierna binds till Sorbact® ytan och avlägsnas när förbandet byts.

Möter efterfrågan
Nya Sorbact® superabsorbent är det senaste tillskottet till produktutbudet. Det är också idag det enda tillgängliga superabsorberande förbandet som binder bakterier. Förbandet är avsett att användas vid behandling av kraftigt till intensivt vätskande sår såsom kirurgiska sår, traumatiska sår, trycksår, diabetiska sår samt fot- och bensår. Superabsorbenten kombinerar Sorbact® teknologin med en superabsorberande kärna och ett vattenavvisande underlag för att förhindra att vätska läcker igenom. Den finns i följande storlekar: 10x10cm, 10x20cm, 20x20cm och 20x30cm. Sorbact® superabsorbent kommer först att lanseras i Europa, och därefter i andra regioner.

– Att utöka med det superabsorberande förbandet är ett direkt svar på kundernas och patient-ernas behov, säger Mattias Andrup, Medical Affairs Director på ABIGO Medical. Kundernas reaktioner har hittills varit mycket positiva. Förbandet har allt som kunderna kan kräva av ett superabsorbent och nu i kombination med de fördelar som Sorbact® teknologin har.

Mer om Sorbact® Sorbact® binder till vanliga mikroorganismer i sår, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, inklusive MRSA¹ bakterier. Det finns inga tecken på att resistens skulle ha utvecklas gentemot Sorbact® teknologin. Sorbact® produkterna är miljövänliga, innehåller inte och frigör inga toxiska medel, är icke-allergiframkallande och kan användas på barn samt under graviditet. Det finns ett omfattande utbud av olika typer av förband och storlekar. För mer information besök gärna: www.abigo.com/products/wound-fungus/sorbact/

ABIGO Medical är ett entreprenöriellt svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel samt ett sortiment av medicintekniska produkter för avancerad sårbehandling och öron, näsa, hals (ÖNH). Dessutom marknadsförs livsmedel för speciella medicinska ändamål. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i företags-ledning. ABIGO s produkter säljs och används idag i drygt 60 länder. genom egna försäljningsorganisationer och partners. ABIGO omsätter över 200 MSEK årligen med mycket god lönsamhet vilket återinvesteras bland annat inom Forskning och utveckling.