Skip to main content

Nu lanseras Topocad 16!

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:36 CET

Vi är glada över att kunna meddela att vi lanserat Topocad 16! Topocad version 16s utveckling startade under senvåren 2015, strax efter att vi lanserat Topocad 15. Adtollo har sedan dess släppt några versioner av Topocad 15 och utvecklingsarbetet har skett parallellt och i ett högt tempo. Vad som utvecklats inom Topocad påverkas av följande fyra sektorer:

  1. Användares input och synpunkter, oftast genererade från support.
  2. Internationella återförsäljares input och synpunkter.
  3. Myndigheter och verk som förändrar sin kommunikation.
  4. Omvärldsbevakning, vad händer i världen?

Vad som främst varit avgörande för behovet av en ny version är förändringen av filformat. Till version 16 är flera av Topocads filformat förändrade, bland annat ritningsformatet TOPX. Filformaten är alltid bakåtkompatibla, det vill säga att vi läser äldre format, men aldrig framåtkompatibla. Däremot går det att i Topocad 16 ”Spara som” i äldre format.

Solider

Den nya versionen av Topocad innebär en revolution i 3D tänkande i och med att vi inför solider som objektstyp. Solider är 3D objekt som kan formas på i stort sett vilket sätt som helst. Det som har drivit utvecklingen av solider är BIM. Vi ser att fler och fler byggen börjar använda BIM för att beskriva anläggningen. BIM använder utbytesformatet IFC som i sin tur enbart hanterar solider.

Topocad 16 hanterar solider, de kan byggas upp, modifieras och importeras och de innehåller en hel del metadata. De kan användas som symboler för enklare insättning i kartan. I Topocad version 16 har vi gjort några helt unika funktioner för att skapa solider:

  1. Du skapar enkelt solider genom att använda beräkningsfunktioner i kodtabellen. Mät, beräkna → solider i ritningen.
  2. Definiera solider i sektionsmallen och använd areor i sektionsmallen → solider i ritningen. Fördelen med att ha solider i ritningen är:
  • Du kan redigera soliderna genom att använda Booleanska metoder, exempelvis kan VA-rörets volym beräknas bort från VA-gropen.
  • Solider innehåller alltid volymer, vid redigering så är det nya volymer. Vi har skapat en speciell mängdrapport för solider.

Material och produktkoder

En annan nyhet är att vi inför en materiallista och en produktkodslista. Material är material som plast, järn, trä och i och med att vi har volymer och en densitet finns alltså vikten med på objekt.

Produktkodslistan kan lämpligen användas till en AMA-tabell för indelning i mängdberäkningar.

CAD

Givetvis har vi gjort en hel del i CAD (ritning) också. Bland annat en ny typ av snapp, utökad slänthantering, en ny typ av objekt – punktreferens, frysa lager i vars objekt inte är markerade, nya linjetyper med symboler med flera nyheter. Se hela listan på alla nyheter som bifogad dokumentation!

Punktmoln

I punktmolnsmodulen har vi lagt till en vektorisering av punktmoln. Funktionen är fortfarande under utveckling men finns med i 16.0 om man vill prova på den. 

Övriga nyheter

Det finns lite nyheter här och var. En större nyhet är den nya modulen för BAL, men den är även släppt i senare versioner av Topocad 15.

Boka in 9-10 februari 2016 för Topocad Live där vi kommer att visa och berätta mycket mer om Topocad version 16!

Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och entreprenadbranschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy