This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Regeringens förslag om hyreslättnader till följd av Covid-19

Nyhet -

Regeringens förslag om hyreslättnader till följd av Covid-19

Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Vi har tidigare skrivit om några frågeställningar för hyresgästen att beakta i anledning av den extraordinära situation vi befinner oss i. Huvudregeln är, vilket vi tar upp i artikeln, att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att stänga ner sin verksamhet – alltjämt måste erlägga hyra som vanligt. Politiken har nu börjat agera på lokalhyresgästernas alltmer pressade situation.

Moderaterna föreslog i måndags att staten skulle ta upp till hälften av hyreskostnaderna för företag i utsatta branscher: bl.a. hotell, restauranger och butiker. Igår presenterade slutligen regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, en möjlighet till en tillfällig hyresrabatt för vissa lokalhyresgäster.

Möjligheten till hyresreduktionen rör perioden april, maj och juni och baseras på att fastighetsägare går med på att sänka hyran under det aktuella kvartalet. Hyresvärden kan i så fall få ersättning från staten motsvarande 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Exempel: Om hyresgästens fasta hyra uppgår till 100 000 kr per kvartal och hyresvärden accepterar att sänka hyran till 50 000 kronor, kan hyresvärden få ersättning från staten med ett belopp om 25 000 kronor.

Regeringen nämner i sitt pressmeddelande (2020-03-25) att stödet riktar sig till sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Exakt vilka verksamheter stödet riktar sig till återstår således för regeringen att tydliggöra. Stödet ska kunna sökas i efterhand och fem miljarder kronor har avsatts.

Om stödåtgärden kommer vara tillräcklig återstår att se. Hyresgästen är alltjämt beroende av att hyresvärden accepterar en hyressänkning och de kostnader dessa medför.

Denna artikel är skriven av Nina Tour och Madeleine Jönsson

Ämnen

Taggar

Regioner


Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt 195 medarbetare, varav fler än 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål. 

Presskontakt