Skip to main content

Taggar

Delphi advisor to Immunicum in connection with rights and directed issue

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:11 CET

Advokatfirman Delphi has acted as legal advisor to Immunicum AB in connection with a rights issue and directed issue of approximately SEK 350 million. The share issues allow for further investments in order to enable Immunicum's clinical development programs to reach several well-defined and potentially value-creating milestones.

Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:09 CET

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar.

Delphi advisor to Lideta in the acquisition of primary health care centres from Aleris

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:05 CET

Delphi has assisted Lideta AB (“Lideta”) in the acquisition of eleven primary health care centres in Stockholm and Uppsala and three divisions of rehab primary care in Stockholm from Aleris.

Delphi advisor to SJR in the acquisition of Women Executive Search AB

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:03 CET

Delphi has assisted the recruitment and consultancy company SJR in Scandinavia AB (publ) (”SJR”) in the acquisition of Women Executive Search AB (”WES”).

Delphi biträder Lideta vid förvärv av vårdcentraler från Aleris

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 13:48 CET

Delphi biträder Lideta AB (”Lideta”) vid förvärv av elva vårdcentraler inom primärvården i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet från Aleris.

Delphi biträder SJR vid förvärv av Women Executive Search AB

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 13:46 CET

Delphi biträder rekryterings- och konsultbolaget SJR in Scandinavia AB (publ) (”SJR”) vid dess förvärv av Women Executive Search AB (”WES”).

Delphi biträder Veidekke Bostad vid etableringen av ny affärsenhet inom Veidekke

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 17:19 CET

Delphi har biträtt Veidekke Bostad vid bildandet av ett joint venture tillsammans med STOS Fastigheter, vilket kommer drivas genom bolaget Veidekke Kommersiellt AB.

Advokatfirman Delphi fortsätter att växa med seniora rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:28 CET

Advokatfirman Delphi fortsätter att växa och förstärker nu organisationen med Caroline Alexandersson Vartia i Göteborg och Pekka Frölander i Stockholm. Caroline kommer närmast ifrån Vagabond International och Pekka från Advokatfirman Lindahl.

Delphi advisor to AddLife in the acquisition of Biomedica

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:07 CET

Delphi has assisted AddLife AB in the acquisition of Austrian Biomedica Medizinprodukte GmbH (“Biomedica”). Biomedica is the parent company of a group that operates in 13 countries across Europe and has approximately 280 employees. Biomedica supplies, like AddLife, products and services in laboratory engineering and medical technology to mainly publicly funded healthcare.

Delphi biträder AddLife vid förvärv av Biomedica

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:05 CET

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife AB vid förvärvet av österrikiska Biomedica Medizinprodukte GmbH (”Biomedica”). Biomedica är moderbolag i en koncern som bedriver verksamhet i 13 länder i Europa och har cirka 280 medarbetare. Biomedica levererar, precis som AddLife, produkter och tjänster inom laboratorieteknik och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Delphi adviser to NIBE at the acquisition of Rhoss S.p.A in Italy

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 11:05 CEST

Advokatfirman Delphi has assisted NIBE Industrier AB in acquiring the remaining 55% of the shares in the Italian ventilation and air conditioning company Rhoss S.p.A. The acquisition means that the company, as of January 1, 2019, becomes a wholly owned subsidiary.

Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av Rhoss S.p.A i Italien

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 11:03 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärvet av de resterande 55% av aktierna i italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A. Förvärvet innebär att bolaget från och med 1 januari 2019 blir ett helägt dotterbolag.

Delphi advises Insight Venture Partners on Episerver acquisition

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 16:58 CEST

​Delphi has advised Insight Venture Partners, a leading global venture capital and private equity firm, on Swedish law aspects of its acquisition of Episerver for a total amount of 1.16 billion USD. Episerver is a leading marketing technology and digital commerce company with offices all over the world.

Delphi rådgivare till Insight Venture Partners vid förvärv av Episerver

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 16:55 CEST

Delphi har agerat rådgivare till Insight Venture Partners, ett ledande globalt venture- och private equity bolag, för den svenska delen av dess förvärv av Episerver för ett totalt belopp om 1,16 miljarder USD. Episerver är ett ledande företag inom digital marknadsföring med kontor över hela världen.

Advokatfirman Delphi rekryterar strategiskt för fortsatt tillväxt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 12:52 CEST

Advokatfirman Delphis Göteborgskontor fortsätter att växa och förstärker nu med dataskyddsexperten Johan Engdahl. Johan kommer närmast ifrån Volvo Car Group där han ansvarat för koncernens GDPR-arbete som Senior Data Protection Compliance Officer. Dessförinnan var han verksam i sju år på advokatbyrå med specialisering inom dataskydd, immaterialrätt, e-handel och konsumenträtt.

Delphi advises ITRS group on OP5 acquisition

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:15 CEST

Delphi have advised the ITRS group (ITRS), the leading provider of real-time monitoring and analytics for financial services, on Swedish law aspects of its acquisition of OP5. The OP5 group is a global leader in providing IT monitoring and log analysis technology, with headquarters in Stockholm and subsidiaries in the EU and US. ITRS is owned by global growth private equity firm TA Associates.

Delphi biträder vid försäljning av Excanto till TeleComputing

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:13 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt säljaren till Excanto AB vid dess försäljning till TeleComputing Sweden AB. Excanto är Sveriges största IT-partner till fastighetsbolag för modern och säker IT-drift, molntjänster, nätverk- & IOT-tjänster, och erbjuder även den virtuella PC-tjänsten eDesktop. Företaget omsätter ca 114 MSEK och har 52 anställda.

Delphi rådgivare till ITRS-gruppen vid förvärv av OP5

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:12 CEST

Delphi har agerat rådgivare till ITRS-gruppen (ITRS), den ledande leverantören av realtidsövervakning och analys för finansiella tjänster, gällande svensk lagstiftning vid deras förvärv av OP5. OP5-koncernen är en global och ledande aktör inom IT-övervakning och analysteknik för logg-filer, med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i EU och USA.

Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av EMIN Group i Turkiet/Serbien

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:25 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärvet av EMIN Group vars huvudprodukter är kopplingssystem för vätskor som säljs till tillverkare av energiutrustning. NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 51% av EMIN Group och har köpoption på att förvärva ytterligare 29% år 2025.

Delphi advisor to NIBE in the acquisition of EMIN Group in Turkey/Serbia

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:23 CEST

Advokatfirman Delphi has assisted NIBE Industrier AB in the acquisition of EMIN Group whose main products are coupling systems for fluids sold to manufacturers of energy equipment. NIBE Industrier AB has signed an agreement to acquire 51% of the EMIN Group and has a call option to acquire an additional 29% in 2025.