Skip to main content

Taggar

Advokatfirman Delphi rekryterar strategiskt för fortsatt tillväxt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 12:52 CEST

Advokatfirman Delphis Göteborgskontor fortsätter att växa och förstärker nu med dataskyddsexperten Johan Engdahl. Johan kommer närmast ifrån Volvo Car Group där han ansvarat för koncernens GDPR-arbete som Senior Data Protection Compliance Officer. Dessförinnan var han verksam i sju år på advokatbyrå med specialisering inom dataskydd, immaterialrätt, e-handel och konsumenträtt.

Delphi advises ITRS group on OP5 acquisition

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:15 CEST

Delphi have advised the ITRS group (ITRS), the leading provider of real-time monitoring and analytics for financial services, on Swedish law aspects of its acquisition of OP5. The OP5 group is a global leader in providing IT monitoring and log analysis technology, with headquarters in Stockholm and subsidiaries in the EU and US. ITRS is owned by global growth private equity firm TA Associates.

Delphi biträder vid försäljning av Excanto till TeleComputing

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:13 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt säljaren till Excanto AB vid dess försäljning till TeleComputing Sweden AB. Excanto är Sveriges största IT-partner till fastighetsbolag för modern och säker IT-drift, molntjänster, nätverk- & IOT-tjänster, och erbjuder även den virtuella PC-tjänsten eDesktop. Företaget omsätter ca 114 MSEK och har 52 anställda.

Delphi rådgivare till ITRS-gruppen vid förvärv av OP5

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:12 CEST

Delphi har agerat rådgivare till ITRS-gruppen (ITRS), den ledande leverantören av realtidsövervakning och analys för finansiella tjänster, gällande svensk lagstiftning vid deras förvärv av OP5. OP5-koncernen är en global och ledande aktör inom IT-övervakning och analysteknik för logg-filer, med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i EU och USA.

Delphi rådgivare till NIBE vid förvärv av EMIN Group i Turkiet/Serbien

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:25 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärvet av EMIN Group vars huvudprodukter är kopplingssystem för vätskor som säljs till tillverkare av energiutrustning. NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 51% av EMIN Group och har köpoption på att förvärva ytterligare 29% år 2025.

Delphi advisor to NIBE in the acquisition of EMIN Group in Turkey/Serbia

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:23 CEST

Advokatfirman Delphi has assisted NIBE Industrier AB in the acquisition of EMIN Group whose main products are coupling systems for fluids sold to manufacturers of energy equipment. NIBE Industrier AB has signed an agreement to acquire 51% of the EMIN Group and has a call option to acquire an additional 29% in 2025.

Delphi samt Avance Attorneys biträder AddLife Development AB vid förvärv av Väinö Korpinen Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 16:10 CEST

Delphi har tillsammans med Avance Attornyes biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy har etablerat sig som den ledande leverantören på den finska marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen.

Delphi and Avance Attorneys assist AddLife Development AB with the acquisition of Väinö Korpinen Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 15:59 CEST

Delphi, together with Avance Attorneys, has assisted AddLife Development AB with acquiring Väinö Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy has successfully established itself as the leading supplier on the Finnish market for accessible bathroom solutions. All bathroom solutions and products are developed in close cooperation between designers and care professionals.

Delphi advisor to Addtech Nordic AB upon acquisition of Prisma Teknik AB and Prisma Light AB

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:30 CEST

Delphi has advised Addtech Nordic AB, a wholly-owned subsidiary of Addtech AB (publ), listed on NASDAQ Stockholm Mid Cap, upon acquisition of all shares in Prisma Teknik AB and Prisma Light AB.

Delphi rådgivare åt Addtech Nordic AB vid förvärv av Prisma Teknik AB och Prisma Light AB

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:28 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addtech AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Prisma teknik AB samt Prisma Light AB.

Advokatfirman Delphi värvar ny partner till transaktionsgruppen

Advokatfirman Delphi värvar ny partner till transaktionsgruppen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 17:13 CEST

​Advokatfirman Delphi i Göteborg fortsätter sin tillväxresa och har nu rekryterat Christoffer Mangelus som ny delägare, med ansvar för att leda och utveckla Delphi i Göteborgs M&A/Corporate grupp. Christoffer har lång erfarenhet av specialiserat arbete med nationella och internationella företagsöverlåtelser, investeringar, fusioner, joint ventures och kapitalanskaffningar.

Elisabeth Eklund has once again been appointed as Non-Governmental Advisor for the Swedish Competition Authority within the International Competition Network

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:28 CEST

​Elisabeth Eklund, Partner who is heading Delphi’s competition law practice, has once again been appointed as Non-Governmental Advisor for the Swedish Competition Authority within the International Competition Network, ICN, in the working group for Unilateral Conduct during the coming year.

Delphi rådgivare till ägarna av Zetup AB i samband med transaktion inom IT-sektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:08 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Zetup AB vid ingåendet av avtal om att sälja aktierna i bolaget till FSN Capital V.

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:07 CEST

Delphi has advised the sellers of Zetup AB in connection with the divestment of the company’s shares to FSN Capital V.

Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 19:28 CEST

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Delphi advisor to Ardena in the acquisition of Syntagon Invest AB

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:55 CEST

Delphi has advised the Ardena group (Ardena) in the acquisition of Syntagon Invest AB and its subsidiaries Syntagon AB and Syntagon Baltic (jointly referred to as Syntagon).

Delphi rådgivare till Ardena vid förvärvet av Syntagon Invest AB

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:51 CEST

Advokatfirman Delphi har biträtt Ardena-koncernen (Ardena) vid förvärvet av samtliga aktier i Syntagon Invest AB och dess dotterbolag Syntagon AB och Syntagon Baltic (gemensamt benämnda Syntagon).

Advokatfirman Delphi Göteborg förnyar i ledningen samt anställer extern VD

Advokatfirman Delphi Göteborg förnyar i ledningen samt anställer extern VD

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:38 CEST

Delphi i Göteborg har förändrat i byråns ledning för att på ett bättre sätt möta den ökande och ständigt föränderliga efterfrågan på juridiska tjänster. Med en ledning inriktad på att driva en modern byrå vill Delphi nu locka till sig branschens stjärnor samtidigt som byrån bibehåller all senior kompetens internt.

Delphi värvar ny partner till bank och finans samt transaktioner

Delphi värvar ny partner till bank och finans samt transaktioner

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:20 CEST

Berndt Pettersson är ny partner på Delphis Stockholmskontor. Berndt Pettersson kommer att leda och utveckla byråns erbjudande inom bank och finanssektorn. Han har lång erfarenhet av transaktioner och internationell erfarenhet genom större klientuppdrag samt flerårig verksamhet i Sverige och Finland.

Agnes Hammarstrand på Delphi utnämnd till Advokaternas advokat 2018

Agnes Hammarstrand på Delphi utnämnd till Advokaternas advokat 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 14:56 CEST

- Första kvinnan - framröstad av branschkollegor En prestigefylld utmärkelse på marknaden för affärsjuridik tilldelas Agnes Hammarstrand på Advokatfirman Delphi. Enligt ett resultat publicerat av Legally yours har advokater i hela Sverige röstat fram Agnes Hammarstrand som den advokat de själva helst skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende. Det är första gången en kvinna rankas högst.