This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Delphi har biträtt Image Systems AB (publ) vid genomförandet av en fullt garanterad företrädesemission

Pressmeddelande -

Delphi har biträtt Image Systems AB (publ) vid genomförandet av en fullt garanterad företrädesemission

Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Image Systems AB (publ) som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm vid dess fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Företaget vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland.

Marcus Nivinger har varit ansvarig partner på Delphi och har huvudsakligen biträtts av Olof Reinholdsson och Erik Persson. Därutöver har ett antal jurister vid Stockholmskontoret medverkat.

Kontakt:

Marcus Nivinger 
Partner / Advokat
Advokatfirman Delphi
Tel. +46 709-25 25 70
e-post: marcus.nivinger@delphi.se

Ämnen

Regioner


-------


Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling och miljörätt.


Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.


Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt 200 medarbetare, varav fler än 140 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

 

Presskontakt