Skip to main content

Delphi rådgivare när Amasten Holding AB (publ) förvärvar tre fastighetsportföljer och genomför garanterad nyemission

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 13:33 CEST

Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare när Amasten Holding AB (publ) ingått avtal om villkorat förvärv av tre fastighetsportföljer med fastigheter i mindre och medelstora svenska städer. Förvärvet baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 400 SEK/kvm. I samband med förvärvet beslutad även styrelsen i Amasten att genomföra en fullt garanterad nyemission.

Köpeskillingen uppgår till cirka 375 MSEK efter reglering av koncerninterna mellanhavanden.

Amasten är ett fastighetsbolag som äger förvaltningsfastigheter, företrädesvis bestående av bostäder samt till viss del även lokaler och kontor. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Sollefteå samt Osby med ett redovisat marknadsvärde om 348 MSEK.

Delphis team bestod av Marcus Nivinger, ansvarig partner, i huvudsak biträdd av advokat Olof Reinholdsson och Erik Persson, associate.


Kontakt:

Marcus Nivinger
Partner/Advokat
Delphi
Tel. +46 709 25 25 70
e-post: marcus.nivinger@delphi.se


-------

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling och miljörätt.

Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt 200 medarbetare, varav fler än 140 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera