Skip to main content

Föreningen Swedish Software och advokatfirman Delphi tar fram nya standardavtal för IT-marknaden

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 09:10 CET

Advokatfirman Delphi har medverkat vid en omfattande revidering och modernisering av föreningen Swedish Softwares standardavtal.

Delphi har på uppdrag av Swedish Software tagit fram en komplett uppsättning standardavtal för IT-marknaden – ett verktyg för en starkare svensk programvaruindustri. De nya standardavtalen innefattar traditionellt licensavtal, avtal för molntjänster samt avtal för konsulttjänster, underhåll och support. Avtalen ger därmed branschen en komplett uppsättning verktyg för att kunna göra affärer som involverar programvara, och är anpassade för programvaru- och konsultföretag. De är skrivna för svenska aktörer, men är även anpassade för att möjliggöra en internationell expansion. De nya standardavtalen är också utformade för att underlätta för nya distributionsformer, så som Cloud Services och leverans genom integratörer och partner.

Delphi har utöver standardavtalen även tagit fram ett partner- och distributionsavtal för Swedish Software. Avtalet ska stötta föreningens expansion genom partners och återförsäljare. Swedish Software är en intresseförening för företag som äger och utvecklar programvara. Föreningen, som grundades 1984, drivs utan vinstsyfte och har idag ett åttiotal medlemsföretag.

”Delphi har med sin 25 år långa erfarenhet inom området en unik kunskap om både branschen och om vilka avtalskonstruktioner som fungerar. Det är en kunskap som vi gärna förmedlar till IT-branschen genom Swedish Software”, säger Agne Lindberg, partner på Delphi.

”För Swedish Softwares medlemmar är avtalen ett viktigt verktyg för att våra medlemmar ska kunna växa och få bra relationer med sina kunder och partners. Advokatfirman Delphis branscherfarenhet har varit mycket värdefull”, säger Stina Åkesson, ordförande för Swedish Software.

Kontakt:
Stina Åkesson
Swedish Software
Tel. +46 706 75 80 00

Agne Lindberg
Advokatfirman Delphi
Tel. +46 709 25 25 25

-------

Swedish Software är föreningen för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara – eller har nära anknytning till företag som äger och utvecklar programvara. Hos oss får din verksamhet tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Lägg till det att vi företräder och marknadsför programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och

Swedish Software erbjuder avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara.

Swedish Software är kunskapsnav, ambassadör och inspiratör när det gäller hur programvara i allmänhet och programvaruföretag i synnerhet kan bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige.

Föreningen har för närvarande ett 80-tal it-företag över hela Sverige.


Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.

Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.