Skip to main content

Nu summeras vårens arbete om framtida Frihamnen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 09:00 CEST

På tisdag den 2 juni summeras vårens arbete med en första detaljplan för Frihamnen. Då presenterar vi idéer kring frågor som: Var byggs de första husen? Vilken karaktär ska Frihamnen få? Vilka mötesplatser skapar vi? Hur kan kvarteren se ut och vilket innehåll kan de ha?

- Vi har arbetat intensivt under våren med dessa frågor med ambitionen att involvera många parter i ett så tidigt skede som möjligt. Intresset har också varit stort att vara med och delta, säger Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret

Det har varit fullsatt under presentationer i Älvrummet och både skolklasser och föreningar har deltagit i workshops om Frihamnens offentliga rum.

- Exempel på frågor från medborgarna har varit hur Frihamnen kan bli en socialt blandad stadsdel, där alla känner sig välkomna och hur projektet kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Viktiga och intressanta frågor, säger Hanna Areslätt, projektchef på Älvstranden Utveckling.

- Att vattnet ses som en tillgång som många vill bevara har också varit tydligt. Man vill både ha båttrafik med levande hamnar och pirar som är tillgängliga för alla, säger Hanna Areslätt.

Dessa och alla andra synpunkter, tankar och idéer från vårens arbete kokas nu ihop till en detaljplan som går ut på samråd i början av 2016. Då finns ytterligare möjligheter att engagera sig i utvecklingen av framtida Frihamnen.

Om processen
Vid flera tillfällen under våren har Göteborgs Stad och byggherrarna för Frihamnens första etapp bjudit in till presentationer och så kallade ”open calls”. Syftet har varit att bjuda in medborgarna att ta del av konkreta idéer som producerats under arbetets gång och ställa frågor eller komma med inspel i arbetet. Föreningar och skolklasser har också kunnat delta mer aktivt med utformningen av det offentliga rummet och den redan nu framväxande Jubileumsparken. Läs mer om processen här.

Välkommen den 2 juni!
När: 2 juni kl 12.00-13.00
Var:
"Park 113" i Frihamnen. Klicka här för karta
Anmälan:
Ingen anmälan behövs

För mer information kontakta:
För frågor om den 2 juni:

Elin Asplind, kommunikationsansvarig Frihamnen, Älvstranden Utveckling
Tel: 031-368 96 53
Mail: elin.asplind@alvstranden.goteborg.se

För frågor om projektet:
Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret
Tel: 031-368 16 49
Mail: mia.edstrom@sbk.goteborg.se

Hanna Areslätt projektchef på Älvstranden Utveckling
Tel: 031-368 96 43
Mail: Hanna.Areslatt@alvstranden.goteborg.se

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, hållbar och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.