Ieiwhufdmvtv40gmcvhp

Wingårdhs runda p-hus i glas stärker hållbarheten på Campus Solna

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:17 CET

Campus Solna växer med bland annat byggandet av forskningslaboratoriet Biomedicum och student- och gästforskarbostäder. I gällande campusplan är strategin att koncentrera biltrafiken och parkeringen till ytterområdena. Akademiska Hus kommer därför att i en första etapp bygga ett p-hus med 540 platser.

G57hjevot5cs7wsiayz9

Akademiska Hus i textilåtervinningsprojekt tillsammans med Wargön Innovation

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:16 CET

Akademiska Hus kommer att delta i projektet ”Textiles – back to textile” som beviljats 2,5 Mkr av Vinnova och som leds av Wargön Innovation. Syftet med projektet är att utveckla en komplett värdekedja från insamling, sortering och förbehandling av uttjänta textilier till skapandet av nya textilfibrer genom ny teknologi.

Z4tkglxpchxogdu8n7yg

Framtidens hållbara lärandemiljö byggs på KTH Campus

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 12:38 CET

Hur utformas ett hus på bästa sätt för att stötta undervisning och lärande? Kan byggnaden i sig utgöra ett pedagogiskt verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare? Akademiska Hus och KTH bygger nu tillsammans ”Undervisningshuset” och siktar på att skapa en framgångsrik modell för framtidens lärande.

Bsrdftuisjkcxdmufpae

Gymnasium och förskola på Lilljansberget när Akademiska Hus säljer mark

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 12:41 CET

En gymnasieskola och en förskola ska uppföras på den mark som Akademiska Hus nu säljer på Lilljansberget i Umeå. Detaljplanen som reglerar området ger även en möjlighet för ca 150 nya studentbostäder i direkt anslutning till IKSU och campus Umeå.

Ijetra3vtszvcogolu7h

Studenters ljusskulpturer bidrar till Julstaden Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 14:36 CET

Akademiska Hus och Göteborgs universitet bjuder in media till invigning av de ljusskulpturer som under december ska få Fågelsången och stråket mellan Götaplatsen och Korsvägen att stråla med resten av Julstaden Göteborg. Bakom konstverken står studenter från Göta studentkår och Konstkåren.

Zxf1b0fj8edylqrco0t9

Karlstads universitet först i Europa som självförsörjande med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 08:47 CET

Idag invigs geoenergianläggningen på Karlstads universitet – Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader. Med hjälp av geoenergi minskar mängden inköpt energi för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras.

Zxf1b0fj8edylqrco0t9

Pressinbjudan: invigning av marklager vid Karlstads universitet - campusområdet först i Europa som självförsörjande med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 10:58 CET

E0kj4k1rfxodyn5bw8jp

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2014: Fortsatt hög ambition i arbetet för kunskapssverige

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 15:54 CET

O0l6vestjiizn2s0oo4t

Pressinbjudan: Ny unik miljö för cancervård - förhandsvisning av ett konstnärligt vårdprojekt

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 13:30 CEST

Uppförandet av Skandionkliniken har för Akademiska Hus inneburit en unik möjlighet att genom ett samspel mellan arkitektur och konst sätta själva vårdmiljön i fokus. Syftet har varit att skapa en kreativ, harmonisk och inspirerande behandlings- och arbetsmiljö, till nytta både för patienter som vårdas för cancer på kliniken och för personalen som arbetar där.

Siwmnntxzszzi9yc9rhk

Byggstart för Segerstedthuset i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 09:31 CEST

Onsdagen den 8 oktober tas det första spadtaget för Segerstedthuset. Den nya byggnaden ligger placerad i Blåsenhusområdet i Uppsala och ska fungera som mötesplats för hela universitetet och samtidigt inrymma kontor för universitetets ledning och förvaltning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vik. pressansvarig
 • vdulrdrilhka.haarfjqrdldnqisix@aypcwtbwzosrlnlpjopkademieoskakahusqsgnhyknje.se
 • 031-63 24 18
 • 0705-53 79 32

 • Presskontakt
 • rhemuljwrikazq.haardftdo@aypiwphebkademitsskahsmusziwu.sfsujjye
Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • cecilia.nielsen@akademiskahus.se
 • 031-63 24 56
 • 072-544 24 56

Om Akademiska Hus

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 62,2 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,4 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 23 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Adress

Länkar