Media-no-image

Akademiska Hus får prövningstillstånd angående LOU

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 11:10 CEST

I februari överklagade Akademiska Hus kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet som ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att ärendet får prövningstillstånd i högsta instans. 

Kammarrättens dom rör ett mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå. Akademiska Hus har överklagat domen eftersom bolaget anser att rättspraxis är oklar på området efter att Kammarrätten i Stockholm nyligen fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet och att Kammarrätten i Sundsvall, utan redovisade skäl, gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus. För att få ett slutligt avgörande i högsta instans har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att ta upp målet.

– Det är mycket glädjande att vi nu får prövningstillstånd. Förutom oklar praxis anser vi inte att kammarrätten har gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som Akademiska Hus bedriver. Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.


För mer information:
Ulf Däversjö, inköpsdirektör Akademiska Hus
Tel: 072-544 24 17
E-post: ulf.daversjo@akademiskahus.se

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist Akademiska Hus
Tel: 070-664 24 62 
E-post: carolin.aberg@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

I februari överklagade Akademiska Hus kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet som ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att ärendet får prövningstillstånd i högsta instans. Ett slutligt utslag förväntas under 2016.

Läs vidare »
Nas3ud65llikhdkzxyd0

Byggstart för Undervisningshuset på KTH Campus

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 11:09 CEST

Idag går startskottet för byggnaden som genom sin utformning ska bidra till en ny, framgångsrik modell för framtidens lärande. Undervisningshuset på KTH Campus i Stockholm blir med sin fullt synliga konstruktion och installationsteknik ett pedagogiskt verktyg som genererar nya utbildningsmetoder för blivande arkitekter och samhällsbyggare.

Media-no-image

Akademiska Hus kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 07:30 CEST

Akademiska Hus kallar till extra bolagsstämma den 19 oktober 2015. Skälet är att styrelsen har föreslagit aktieägaren - svenska staten - att Akademiska Hus ska lämna utdelning om 6 500 Mkr att utbetalas kontant.

Enligt ägarens mål för Akademiska Hus ska soliditeten uppgå till mellan 30 och 40 procent. Per den 30 juni 2015 uppgick koncernens soliditet till 47,7 procent. Utdelningen är en åtgärd för att anpassa kapitalstrukturen till ägarens mål. Hade den föreslagna utdelningen utbetalats den 30 juni 2015 skulle soliditeten i koncernen därefter uppgått till 38,7 procent.

Styrelsen bedömer att likviditeten kan upprätthållas på en betryggande nivå och den föreslagna utdelningen påverkar inte bolagets förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller att genomföra kommande investeringar.

Utdelningen föreslås att utbetalas i flera rater, varav 4 500 Mkr under 2015 och resterande 2 000 Mkr innan årsstämman 2016.


Kontaktpersoner:
Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 070-891 61 10
E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Jonas Ragnarsson, CFO Akademiska Hus
Tel: 070-574 88 84
E-post: jonas.ragnarsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post:malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus kallar till extra bolagsstämma den 19 oktober 2015. Skälet är att styrelsen har föreslagit aktieägaren - svenska staten - att Akademiska Hus ska lämna utdelning om 6 500 Mkr att utbetalas kontant.

Läs vidare »
Nas3ud65llikhdkzxyd0

Pressinbjudan: Byggstart för Undervisningshuset på KTH Campus i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 14:31 CEST

Akademiska Hus bjuder in media till den första gjutningen av Undervisnings-husets grund, som markerar startskottet för KTH:s nya byggnad där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder ska utvecklas.

Eozc3kalnaxt2loebvee

Avancerad energilösning försörjer stora delar av Stockholms universitet med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 11:12 CEST

Idag invigde Akademiska Hus det nya marklagret vid Stockholms universitet. Marklagret, som är en samlad energilösning för värme och kyla, försörjer hela Arrheniuskvarteren och ger ett årligen minskat behov av tillförd energi med drygt 5 000 MWh samtidigt som utsläppen av klimatgaser reduceras med ca 350 ton koldioxid/år. Därmed blir Stockholms universitet ett av landets mest hållbara lärosäten.

Afaxqophw8cgwha5m4ya

ElectriCity uppmärksammar elbusslinje genom överraskningskonsert med Seinabo Sey

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 09:08 CEST

Det unika samarbetet ElectriCity har resulterat i Göteborgs första moderna elbusslinje. Akademiska Hus är en av aktörerna i projektet. Idag startar kampanjen Silent Bus Sessions där några av Sveriges hetaste artister framför sina låtar inför ovetande resenärer på de tysta bussarna. Nu släpps musikvideor från Seinabo Sey.

Wnss6u6mjgv8efv7ag5s

Pressinbjudan: Avancerad energilösning försörjer stora delar av Stockholms universitet med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 13:23 CEST

Akademiska Hus bjuder in pressen till en förhandsvisning inför invigningen av en revolutionerande energilösning som ska försörja en fjärdedel av campusområdet Frescati med värme och kyla. Därmed blir Stockholms universitet ett av landets mest hållbara lärosäten.

Ui1jgygn0qg8fgsr5zzj

Arkitekturskolan nominerad till Kasper Salin-priset 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 13:34 CEST

Idag offentliggjordes nomineringarna till det prestigefulla Kasper Salin-priset 2015. En av de nominerade byggnaderna är nya Arkitekturskolan på Campus KTH i Stockholm som Akademiska Hus uppfört i samarbete med KTH.

8qc3sdgzuwrafeednkwszw

Debatt: Fler kommuner i Stockholms län måste ta sitt ansvar för studentbostadsbristen

Nyheter   •   2015-09-15 09:34 CEST

Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm och ordförande i Sthlm6000+, skriver i en debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladet.se den 14 september.

Apsszfzyljvepow7by6w

Startskott för HSB Living Lab i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 11:47 CEST

Nu tas ”första spadtaget” för HSB Living Lab genom att den första av 44 moduler transporteras in i fabriken för att senare sättas samman med övriga moduler och bilda det unika experimenthuset. Under första halvan av 2016 kommer huset som blir en forskningsarena för framtidens hållbara boende att stå klart för inflyttning på Chalmers i Göteborg. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • rtmalin.fermuy@akapqdemiskydahujuspbqx.ssjdie
 • 031-63 24 18
 • 0706-16 24 18

 • Presskontakt
 • yamaejhpnjielin.daqtfevcrmau@aodkademiawvqxnokskyaahus.snbe
Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • rpcevjolcimvlia.rtzrniljelcksen@zuxbakademisfvkahabxhus.fsse
 • 031-63 24 56
 • 072-544 24 56

Om Akademiska Hus

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Adress

Länkar