Lw1ayvxmanqgwtvlwesh

Pressinbjudan: Humanistiska teatern i Uppsala visas för media

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 09:34 CEST

Akademiska Hus och Uppsala universitet bjuder in media till en rundvisning i den nyligen färdigställda Humanistiska teatern, precis intill Engelska parken.

Zp4zpmr2zcfheffs3qwp

Akademiska Hus bygger bostäder för 400 forskare och studenter på Campus Solna

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 13:06 CEST

Akademiska Hus satsar drygt 430 miljoner kronor för att bygga 322 lägenheter med plats för över 400 internationella forskare och studenter på Campus Solna, Karolinska Institutet. Byggnaderna kommer att vara placerade på campus i direkt närhet till den framväxande Hagastaden och vara klara under 2019/2020.

Cqq4ptolmcfhm6e8ermt

KI Campus Solnas vision till år 2030 – kunskapsnav för life science med ett grönt hjärta

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 09:28 CEST

Campusplanen ska hjälpa Karolinska Institutet att nå sin vision om att förbättra människors hälsa samt skapa ett centrum för världens starkaste life science-område i Stockholm och Hagastaden. Planen utgör ett ramverk och en vägvisare för Akademiska Hus utveckling av den fysiska miljön inom KI Campus Solna och hur campus kan integreras och länkas in i den pågående stadsutvecklingen.

Jsacq2edj2uokh9k2nek

​Akademiska Hus bygger innovationsarena på Chalmersområdet

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 12:00 CET

Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 - en ny kontorsbyggnad och innovationsarena - på södra Chalmers Campus Johanneberg. Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

Wuve6wxwwihbjy9wwovc

Akademiska Hus investerar i unik klätterhall på Campus Umeå

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:53 CET

Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare per vecka och hålla OS-standard. Akademiska Hus investerar 52,7 miljoner kronor i projektet som ska kunna erbjuda klättringsaktiviteter till en bred målgrupp och långsiktigt utveckla sporten för hela Norrland.

Urtw01kpfc8cfwcuh9xr

Universitetsbiblioteket i Karlstad hållbarhetscertifieras enligt Miljöbyggnad Guld

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:28 CET

Det 15-åriga universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet har idag mottagit hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen.

Media no image

Akademiska Hus bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 16:28 CET

Hållbara investeringar för Kunskapssverige

Akademiska Hus presenterar ett starkt resultat för 2016. Vi fortsätter lägga stort fokus på att utveckla våra campusplaner tillsammans med lärosätena och att bygga ändamålsenligt utifrån våra kunders behov.

Studentbostäder är fortsatt en prioriterad fråga för oss och för Sveriges lärosäten. I en rad städer verkar vi för att mer än 11 000 studentbostäder byggs på campus.

– För att säkra ännu bättre leveranser framöver har vi också arbetat intensivt med effektiviserings- och utvecklingsfrågor för att förbereda oss för den nya processorienterade organisationsstrukturen som trädde i kraft 1 januari 2017, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Akademiska Hus projektportfölj är betydande och inkluderar viktiga satsningar på högteknologiska forskningsanläggningar och andra nybyggnationsprojekt. Beslutade och planerade projekt uppgick vid årsskiftet till 16,7 miljarder kronor. Vår investering på Campus Albano, som kommer att bli ett av landets främsta utbildnings- och forskningscentrum, uppgår till totalt 3,2 miljarder SEK och är ett av våra största projekt någonsin. Biomedicum i Solna, som blir ett av Europas största laboratorier, är en annan viktig framtidsinvestering.

Exempel på investeringsbeslut som tagits under året inkluderar “Framtidens laboratorium” på Campus Flemingsberg och en större om- och tillbyggnad av fastighet på Campus Näckrosen i Göteborg.

HELÅRET

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 482 Mkr (5 450).
 • Driftöverskottet uppgick till 3 667 Mkr (3 740), vilket är en minskning med 73 Mkr, främst hänförlig till högre underhållskostnader i projekt.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 3 682 Mkr (2 655).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6 714 Mkr (6 141) och årets resultat blev 5 148 Mkr (4 780). Ökningen är ­hänförlig till de positiva värdeförändringarna i fastigheterna men reduceras av ett sämre finansiellt netto.
 • Fastighetsvärdet uppgick till cirka 73 Mdkr.
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader ­upp­gick till 2 761 Mkr (2 499).
 • Direktavkastningen ­uppgick till 5,7 procent (6,4). Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är i princip oförändrat.
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,2 procent (6,9).
 • Soliditeten uppgick till 41,4 procent (40,7).

Läs hela rapporten här:
http://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/ekonomi/ekonomiska-rapporter/ah_bokslutskommunike_2016_sv.pdf

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Akademiska Hus presenterar ett starkt resultat för 2016. Vi fortsätter lägga stort fokus på att utveckla våra campusplaner tillsammans med lärosätena och att bygga ändamålsenligt utifrån våra kunders behov.

Läs vidare »
Rkaf7hx7xomfhjrljhm9

Marie Hallander Larsson – ny HR-direktör på Akademiska Hus

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 10:39 CET

Den 1 mars tillträder Marie Hallander Larsson tjänsten som HR-direktör Akademiska Hus. Hon kommer närmast från Försäkringskassan där hon varit Personaldirektör.

Anek706laok7sitwxx72

Akademiska Hus planerar för studentbostäder på universitetsområdet i Luleå

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 18:11 CET

Fler studentbostäder kan bli verklighet på universitetsområdet i Luleå. Under onsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden om detaljplan för en del av Porsön. Genom den nya detaljplanen skapas förutsättningar för 160 lägenheter för studenter och forskare på Akademiska Hus mark.

E8prwyasdq7akx6fepcj

​Samarbetsavtal ger nya möjligheter för Sahlgrenska Life

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 08:25 CET

Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus tecknar samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life – ett Life Science-kluster som binder samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets forsknings och utbildningsverksamhet på Medicinareberget.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • tf pressansvarig
 • sudkerikoo.hgoutolmlunnesid@nlakademiskahus.iuse
 • 031-63 24 55
 • 0704-75 24 55

 • Presskontakt
 • ervoyqik.hngolnynwtsmlund@cisqakadeuemiskaxrhus.se
Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • cesbcilia.wrbinicoelbusepyabbjn@gbiaakadazemiskahuxjqgs.indrkvoose
 • 031-63 24 56
 • 072-544 24 56

Om Akademiska Hus

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Adress

Länkar