E0kj4k1rfxodyn5bw8jp

Akademiska Hus förlorade mot Konkurrensverket

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 14:46 CET

En dom i kammarrätten slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet, och därmed ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Domen rör det mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift avseende Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan av nya Skogishuset på Campus Umeå. Hyresgäst är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Zbgjucc6filybyktarp6

5340 nya studentbostäder på gång i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-01-09 11:01 CET

Vid ett seminarium i Stockholms stadshus i slutet av december presenterades ny statistik över byggandet av studentbostäder i länet. Enligt en prognos som studentbostadsprojektet Sthlm6000+ gjort finns det inom projektet antagna detaljplaner för 5340 nya studentbostäder som bör bli klara till 2017, varav en del redan är inflyttade.

Ieiwhufdmvtv40gmcvhp

Wingårdhs runda p-hus i glas stärker hållbarheten på Campus Solna

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:17 CET

Campus Solna växer med bland annat byggandet av forskningslaboratoriet Biomedicum och student- och gästforskarbostäder. I gällande campusplan är strategin att koncentrera biltrafiken och parkeringen till ytterområdena. Akademiska Hus kommer därför att i en första etapp bygga ett p-hus med 540 platser.

G57hjevot5cs7wsiayz9

Akademiska Hus i textilåtervinningsprojekt tillsammans med Wargön Innovation

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:16 CET

Akademiska Hus kommer att delta i projektet ”Textiles – back to textile” som beviljats 2,5 Mkr av Vinnova och som leds av Wargön Innovation. Syftet med projektet är att utveckla en komplett värdekedja från insamling, sortering och förbehandling av uttjänta textilier till skapandet av nya textilfibrer genom ny teknologi.

Z4tkglxpchxogdu8n7yg

Framtidens hållbara lärandemiljö byggs på KTH Campus

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 12:38 CET

Hur utformas ett hus på bästa sätt för att stötta undervisning och lärande? Kan byggnaden i sig utgöra ett pedagogiskt verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare? Akademiska Hus och KTH bygger nu tillsammans ”Undervisningshuset” och siktar på att skapa en framgångsrik modell för framtidens lärande.

Bsrdftuisjkcxdmufpae

Gymnasium och förskola på Lilljansberget när Akademiska Hus säljer mark

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 12:41 CET

En gymnasieskola och en förskola ska uppföras på den mark som Akademiska Hus nu säljer på Lilljansberget i Umeå. Detaljplanen som reglerar området ger även en möjlighet för ca 150 nya studentbostäder i direkt anslutning till IKSU och campus Umeå.

Ijetra3vtszvcogolu7h

Studenters ljusskulpturer bidrar till Julstaden Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 14:36 CET

Akademiska Hus och Göteborgs universitet bjuder in media till invigning av de ljusskulpturer som under december ska få Fågelsången och stråket mellan Götaplatsen och Korsvägen att stråla med resten av Julstaden Göteborg. Bakom konstverken står studenter från Göta studentkår och Konstkåren.

Zxf1b0fj8edylqrco0t9

Karlstads universitet först i Europa som självförsörjande med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 08:47 CET

Idag invigs geoenergianläggningen på Karlstads universitet – Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader. Med hjälp av geoenergi minskar mängden inköpt energi för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras.

Zxf1b0fj8edylqrco0t9

Pressinbjudan: invigning av marklager vid Karlstads universitet - campusområdet först i Europa som självförsörjande med värme och kyla

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 10:58 CET

E0kj4k1rfxodyn5bw8jp

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2014: Fortsatt hög ambition i arbetet för kunskapssverige

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 15:54 CET

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vik. pressansvarig
 • ydulshridohskamisfgvlb.htsducldqsmaaczrd@ahdkahwslppemdemiqqrcskahnjvxaqdnuscnpq.se
 • 031-63 24 18
 • 0705-53 79 32

 • Presskontakt
 • iuulpvrika.hnghvjrxwaard@akademiwlskahus.sahcbe
Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • cecilia.nielsen@akademiskahus.se
 • 031-63 24 56
 • 072-544 24 56

Om Akademiska Hus

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 62,2 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,4 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 23 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Adress

Länkar