A5e89zelnxsjhxyti4jk

Solceller ger miljö- och forskningsvänlig el på Chalmers tekniska högskola

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 08:55 CEST

Akademiska Hus uppför nu en ny solcellsanläggning vid Chalmers Kraftcentral i Göteborg. Satsningen kommer att generera 15 000 kWh miljövänlig el till campus och ge institutionen Energi och miljö ökad möjlighet till avancerad hållbarhetsforskning.

Ycuy8lppqvsyabb5rwrh

Analys visar att det ljusnar på studentbostadsmarknaden i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 10:20 CEST

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en uppföljande studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Resultat visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder och att trycket på bostäder kommer att minska något framöver på grund av pågående och planerad studentbostadsproduktionen.

Hm8ahnoud7mddabe4ddf

Tomträttsöverlåtelse bäddar för byggstart av studentbostäder på KTH Campus

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 09:17 CEST

Akademiska Hus har beslutat att avstå tomträtter till förmån för ByggVesta och Einar Mattsson. Därmed kan dessa bolag, som en del i initiativet Sthlm6000+, redan under hösten sätta spaden i marken för byggandet av cirka 400 studentbostäder på KTH Campus. Bostäderna blir ett komplement till de studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga på campus.

Media-no-image

Delårsrapport Akademiska Hus 1 januari - 30 juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 12:43 CEST

Hållbarhet och studentbostäder fortsatt högaktuellt

Delårsperioden januari – juni 2015 i sammandrag:

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 742 Mkr (2 745). Driftsatta fastigheter ökar intäkterna med 131 Mkr medan föregående års avyttrade fastigheter minskar intäkterna med 94 Mkr.
 • Driftöverskottet uppgick till 1 875 Mkr (1 859). Driftkostnaderna, främst energi- och vattenförsörjning, har minskat med 21 Mkr medan fastighetsadministrationen har ökat med 23 Mkr. Fastighetsadministrationen ökar till följd av beslut att medfinansiera 40 Mkr för en tunnelbaneutbyggnad mellan Odenplan och Arenastaden i Stockholm.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 1 116 Mkr (1 230), främst på grund av sänkta direktavkastningskrav och kalkylräntor.
 • Finansnettot för perioden uppgick till -96 Mkr (-526). I finansnettot ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med 66 Mkr (-324), varav 123 Mkr (-256) är orealiserade.
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 880 Mkr (2 542) och periodens resultat blev
  2 246 Mkr (1 995). Ökningen är hänförlig till ett förbättrat finansnetto.
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt förvärv uppgick under perioden till 1 284 Mkr
  (1 685).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 6,6 procent (6,9) på helårsbasis. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är oförändrat.
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 7,0 procent (7,3) på helårsbasis.

 • Andra kvartalet 2015:

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 389 Mkr (1 373). Driftsatta fastigheter ökar intäkterna med 81 Mkr medan främst avyttrade fastigheter och vakanser medför minskade intäkter om 65 Mkr.
 • Driftöverskottet ökade med 62 Mkr till 973 Mkr (911) som en följd av ökade hyresintäkter och lägre kostnader för främst fastighetsadministrationen.
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 575 Mkr (1 209) motsvarande 0,9 procent (1,2) av värdet på fastigheterna.
 • Värdeförändringar i finansiella derivatinstrument uppgick till 194 Mkr (-127).

 • Under våren har flera hållbarhetssatsningar blivit verklighet. I mitten av juni började en ny elbusslinje att rulla mellan Chalmers Johanneberg och Chalmers Lindholmen i Göteborg. Busslinjen är en av de modernaste i världen och erbjuder bland annat möjligheter för passagerarna att ladda mobilen ombord från solceller och att kliva på och av bussen inomhus.

  – Linjen är ett resultat av ett större projekt som vi medverkar i – ElectriCity – där nya lösningar för framtidens kollektivtrafik utvecklas och testas. Vi ser ett stort värde i att främja hållbara kommunikationer till och från campus, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus.

  Akademiska Hus har också invigt ytterligare en solcellanläggning – denna gång i Skövde. Förutom att producera el kommer den att användas till forskning och utbildning och är startskottet för en mer omfattande hållbarhetssatsning tillsammans med Högskolan i Skövde.

  Utifrån ett förtydligat uppdrag, som medger byggande av studentbostäder, kan Akademiska Hus nu ta ett helhetsansvar för utvecklingen av campusområden. Detta genom att skapa ytterligare bostäder utöver de 7 000 som byggs av andra aktörer i anslutning till campus, där Akademiska Hus har sålt eller arrenderat ut mark. Planering pågår för att i egen regi bygga 400 studentbostäder på KTH i Stockholm och diskussioner förs med Karolinska Institutet om byggande av student- och forskarbostäder på Campus Solna.

  – Bostadsbristen är ett stort generellt problem som kräver många aktörers insatser för att lösas. Om vi kan bidra till en liten del så att studenter i framtiden inte behöver välja bort utbildningar på grund av bostadsbrist, är det av ett stort värde för lärosätena, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus.


  För mer information:
  Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus 
  Tel: 031-63 24 60
  E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

  Jonas Ragnarsson, CFO Akademiska Hus
  Tel: 031-63 24 81
  E-post: jonas.ragnarsson@akademiskahus.se

  Om Akademiska Hus
  Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

  Hållbarhet och studentbostäder fortsatt högaktuellt.

  Läs vidare »
  Apsszfzyljvepow7by6w

  Akademiska Hus och HSB samarbetar om framtidens hållbara bostäder

  Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:34 CEST

  HSB och Akademiska Hus har idag ingått avtal om att forska kring framtidens hållbara studentbostäder. Samarbetet sker genom projektet HSB Living Lab och möjliggör ny forskning inom området. Resultatet kommer att användas för att utveckla framtidens boende.

  Qgl68tuac7ihutzs7qmw

  Akademiska Hus tecknar avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala

  Pressmeddelanden   •   2015-06-30 08:30 CEST

  Akademiska Hus har tecknat avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala. Det aktuella området utgör en första etapp i Södra staden som kommer att bilda en ny stadsdel i södra Uppsala. Detaljplanen för Besqabs område medger totalt cirka 500 bostäder och är ett led i den fortsatta utbyggnaden av Ultuna.

  Ebkxaqoczbnffzsncxs3

  Akademiska Hus bygger studentbostäder i egen regi på KTH Campus

  Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:52 CEST

  För att ytterligare kunna ta ett helhetsansvar i utvecklingen av campusområden har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger eget byggande och ägande av studentbostäder. På KTH Campus i Stockholm pågår därför planeringen för att i egen regi bygga bostadshus med plats för över 400 studenter.

  Ilyvdvrym7czmyufsvaiiw

  KTH Campusplan vinner internationellt hållbarhetspris

  Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:00 CEST

  KTH har tilldelats det internationella prestigefulla priset International Sustainable Campus Network (ISCN) Award för sin nya hållbara campusplan som tagits fram i nära samarbete med Akademiska Hus. Prisutdelningen ägde rum i helgen i Hongkong.

  Ttkjj65cjmeuw3iovcm5

  Premiär för elbusslinje 55 i Göteborg

  Pressmeddelanden   •   2015-06-15 13:30 CEST

  Framtidens kollektivtrafik rullar nu i Göteborg! Den 15 juni är det officiell trafikstart för Göteborgs första elektriska busslinje. Bussarna är tysta och utsläppsfria, och drivs på el från vind- och vattenkraft. Busslinjen är en av de modernaste i världen, och låter passagerarna ladda mobilen ombord och kliva av och på bussen inomhus. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.

  Gnsnxfnrfagovm66hfa8

  Pressinbjudan: Premiärvisning av nya Arkitekturskolan på KTH Campus i Stockholm

  Pressmeddelanden   •   2015-06-03 11:28 CEST

  Akademiska Hus bjuder in media till en förhandsvisning av nya Arkitekturskolan, en djärv byggnad som sticker ut i den klassiska tegelmiljön på KTH Campus och som bildar en ny silhuett i Stockholm. Här får framtidens arkitekter en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet.

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • fvmavllhlin.ferm@akaderrmiskahusresy.se
  • 031-63 24 18
  • 0706-16 24 18

  • Presskontakt
  • malin.feozmtklrmwrrh@akaotwidekwmicsskahus.se
  Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • cecilia.nielsen@akademiskahus.se
  • 031-63 24 56
  • 072-544 24 56

  Om Akademiska Hus

  Om Akademiska Hus

  Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

  Adress

  Länkar