Ectvpniqoki2rrl4niq5

Nya studentbostäder när Akademiska Hus säljer mark i Lund

Nyheter   •   Aug 24, 2016 16:14 CEST

Akademiska Hus försäljning av mark vid hörnet Tornavägen/Tunavägen möjliggör att bostäder för 330 studenter byggs av AF Bostäder. Ett steg på väg mot visionen om att bygga bort studentbostadsbristen i Lund.

Mabynbpe8ehtr1ifftbu

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2016 15:09 CEST

Under årets andra kvartal har Akademiska Hus tagit ett av sina största investeringsbeslut hittills. Beslutet innebär att bolaget investerar 2,9 miljarder kronor i den första etappen av campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvud-staden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildnings- och forskningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare.

Hhavtwx3ddkjoeajg5qf

Gbg7000+ studentbostäder: Bygg minst 7000 studentbostäder till 2026!

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 09:00 CEST

Studentbostadsbristen i Göteborg riskerar att tvinga unga att välja andra studieorter. Idag har elva aktörer ställt sig bakom programförklaringen Gbg7000+ studentbostäder, där de tillsammans ska verka för att minst 7 000 permanenta studentbostäder byggs under perioden 2016-2026. Bland aktörerna finns Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers studentbostäder, Akademiska Hus, med flera.

D3egpuptnxrzputazjmy

Arkitektförslag klart för hur Campus Luleå och Luleå Science Park kan integreras

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:58 CEST

Nu tas ännu ett viktigt steg för att knyta samman Campus Luleå och Luleå Science Park och skapa bättre förutsättningar för samverkan. Gruppen som leder arbetet med att utveckla och integrera de två områdena har utsett arkitektkontoret Tirsén och Aili till vinnare av det parallella skissuppdrag som utlystes tidigare i år och vars idéförslag kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

X4e0vqxkx7hrfohntmtd

Akademiska Hus planerar innovationsarena på Johanneberg Science Park i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:10 CEST

En innovativ byggnad för innovation är målet när Johanneberg Science Park etapp 2 planeras. JSP2 är Akademiska Hus första byggnad med ett eget innovationsprogram för både byggprocessen och dess fortsatta liv som innovationsarena. Här ska det senaste testas inom en rad områden för att skapa en innovativ och hållbar byggnad där hyresgäster, akademi, näringsliv och samhällsaktörer kan mötas.

Media no image

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 17:23 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Domen rör ett mål där Konkurrensverket i september 2012 ansökte om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Akademiska Hus ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift och att bolagets inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU. 

– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan. Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.


För mer information:
Ulf Däversjö, inköpsdirektör Akademiska Hus
Tel: 072-544 24 17
E-post: ulf.daversjo@akademiskahus.se

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist Akademiska Hus
Tel: 070-664 24 62
E-post: carolin.aberg@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 67,3 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 18 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs vidare »
Msii1ofcdegohdsnu17a

Akademiska Hus investerar i ombyggnad när Uppsala folkhögskola flyttar till Campus Ultuna

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 10:06 CEST

Akademiska Hus satsar cirka 60 miljoner i en totalrenovering av Ekonomihuset för att den anrika byggnaden med start vårterminen 2018 ska kunna inhysa Uppsala folkhögskola. Ombyggnaden är ett led i den fortsatta framväxten av Green Innovation Park, där målet är att skapa en stadsdel för innovation, utbildning och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas.

Uebiqmbtpy4slfkahvxy

Planprogram för 3 000 boenden i Umeå universitetsstad beslutat i kommunfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 09:02 CEST

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Umeå om planprogrammet för Lilljansberget i Universitetsstaden. Beslutet innebär att Akademiska Hus och Umeå kommun nu kan påbörja detaljplanearbetet för den nya stadsdelen som ska innehålla 3 000 boenden, varav en stor andel planeras för studenter och forskare.

Sg1bhv2ey6qbchv2tmcy

Akademiska Hus investerar i Framtidens laboratorium åt Karolinska Institutet

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 09:38 CEST

För att Karolinska Institutet ytterligare ska stärka sin ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på Campus Flemingsberg om till ett framtidens laboratorium. Akademiska Hus satsar 320 miljoner kronor i projektet, som ska stå klart för inflyttning under 2018.

Ntbengjz1xodtdjtvbeg

Byggstart för nytt Medicinskt Biologiskt Centrum i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 14:02 CEST

Idag sattes spaden i backen för Akademiska Hus investering i ett nytt Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) vid Umeå universitet. När campus äldsta byggnad, Biologihuset från 1961, nu både byggs ut och om kan den medicinska fakulteten samlokalisera en del av den medicinska spetsforskningen under ett och samma tak

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • tf pressansvarig
 • pvqquwubhaerudvvxjik.holmlunctglewd@akswademiktkvziskahutjs.upinldrrse
 • 031-63 24 55
 • 0704-75 24 55

 • Presskontakt
 • erik.holmlund@akademiskahus.se
Ring eller mejla vår presskontakt så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person inom Akademiska... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • cecilia.nielsen@akademiskahus.se
 • 031-63 24 56
 • 072-544 24 56

Om Akademiska Hus

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 69,9 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Adress

Länkar