Skip to main content

Taggar

hållbarhet

studentbostäder

byggprojekt

campusutveckling

byggprojekt 174 campusutveckling 138 hållbarhet 87 studentbostäder 54 investering 50 ekonomi 48 byggstart 40 kth 31 delårsrapport 27 seminarium 20 försäljning 19 rekrytering 19 invigning 16 göteborgs universitet 14 linköpings universitet 13 kungliga tekniska högskolan 12 ledning 11 lunds universitet 11 stockholms universitet 10 slu 10 chalmers 9 LOU 9 life science 9 konkurrensverket 7 årsredovisning 7 uppsala 6 campus näckrosen 6 skandionkliniken 6 solceller 6 handelshögskolan 6 umeå universitet 6 albano 6 sveriges lantbruksuniversitet 5 uppsala universitet 5 undersökning 5 campus ultuna 5 karolinska institutet 5 niagara 4 energi 4 förvärv 4 malmö högskola 4 karlstads universitet 4 kungliga musikhögskolan 4 campus valla 4 akademiska rodden 4 kmh 4 arkitekturskolan 4 biomedicum 4 campus konradsberg 4 marklager 4 arrheniuslaboratoriet 4 rättsmedicinalverket 3 karolinska institutet science park 3 kisp 3 mikael lundström 3 dans och cirkushögskolan 3 luleå tekniska universitet 3 kåkenhus 3 blåsenhus 3 art of change 3 mittuniversitetet 3 gymnastik- och idrottshögskolan 3 medicinareberget 3 upphandlingsskadeavgift 3 gih 3 rättsmedicin 3 innovation 3 campus åkroken 3 sthlm6000+ 3 veterinär- och husdjurscentrum 3 vhc 3 administrationsbyggnad 2 campus solna 2 högskolan i borås 2 högskolan i skövde 2 årsstämma 2 humanisthuset 2 visualiseringscenter 2 lindbäcks 2 kvarteret paradis 2 af bostäder 2 campusplan 2 friidrottsarena 2 röda korset 2 mattecentrum 2 örebro universitet 2 uppsalahem 2 campus flemingsberg 2 ulls hus 2 utställning 2 lux 2 sgs studentbostäder 2 vattenfall 2 wallenberg wood science centre 1 studenthus 1 skinnskatteberg 1 sven lovén centrum för marina vetenskaper 1 campus johanneberg 1 universum 1 lärarutbildning 1 näckrosdammen 1 hagastaden 1 elektronmikroskop 1 greenhouse labs 1 bibliotek 1 fiskebäckskil 1 aula medica 1 p-hus 1 center för innovationer 1 karolinska insitututet 1 manillaskolan 1 julstaden 1 specialpedagogiska skolmyndigheten 1 ekonomihögskolan 1 statens fastighetsverk 1 a-huset 1 vasakronan 1 väg och vatten 1 stora logen 1 kåbo 5:7 1 skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 1 naturvetargården 1 campus norrköping 1 skogishuset 1 ultuna 1 bokslutsrapport 1 luleå 1 scilifelab 1 naturvetarhuset 1 freia-laboratoriet 1 skolfastigheter i stockholm ab 1 anette henriksson 1 byggteknik och design 1 kerstin lindberg göransson 1 lugnet 1 sisab 1 lars svensson 1 förvaltningsbyggnad 1 campus umeå 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Albano ska bli Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab

Albano ska bli Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 09:11 CET

På campus Albano byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Området blir nu den första campusmiljön i landet som registrerar sig för certifiering enligt Citylab och utmärker sig därmed som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.

Akademiska Hus investerar i omfattande modernisering av M-huset i Lund

Akademiska Hus investerar i omfattande modernisering av M-huset i Lund

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:38 CET

Akademiska Hus investerar cirka 460 miljoner kronor när M-huset i Lund uppdateras till en attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och forskningsmiljö, där studenter och forskare kan mötas.

Pressinbjudan: Premiärvisning av Umeås nya klätterhall

Pressinbjudan: Premiärvisning av Umeås nya klätterhall

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:00 CET

IKSU och Akademiska Hus bjuder in media till en exklusiv förhandsvisning av den nya klätterhallen som nu står klar vid IKSU sport på Campus Umeå. Hallen, som fått namnet Lofoten, erbjuder klättringsaktiviteter för såväl nybörjare som inbitna klättrare och ska med sin OS-standard bidra till att långsiktigt utveckla klättringssporten för hela Norrland.

Pressinbjudan: Nyinvigning av ombyggnad på Kraftcentralen - navet i Chalmers energiförsörjning

Pressinbjudan: Nyinvigning av ombyggnad på Kraftcentralen - navet i Chalmers energiförsörjning

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 15:11 CET

Sedan 1947 har Kraftcentralen varit ett nav i Chalmers energiförsörjning och -forskning, och forskningen som bedrivs här har bland annat bidragit till att Sverige har kunnat ställa om från en oljeberoende till en biomassabaserad bränslebas i vår fjärrvärmesektor. Nu är det dags att inviga nästa steg på resan.

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 14:42 CEST

Akademiska Hus driftöverskott för perioden ökar fortsatt i jämförelse med föregående år. Resultatet före skatt minskar till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Strategiska samverkansprojekt har inletts för att skapa attraktiva campusområden och stärka bolagets kundleverans.

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Uppsala

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:30 CEST

Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i bygget av 108 lägenheter med plats för 132 studenter och forskare vid Campus Ultuna. Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och blir ett bidrag till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren.

Nytt samarbete skapar framtidens digitaliserade campus i Örebro

Nytt samarbete skapar framtidens digitaliserade campus i Örebro

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 08:00 CEST

Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte. Satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant.

Byggstart för miljardsatsning i Nya Ångström

Byggstart för miljardsatsning i Nya Ångström

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:11 CEST

Idag tas det första spadtaget för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Målet är att genom två tillbyggnader skapa en kreativ, tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning som möter framtidens krav på ett internationellt ledande universitet. Byggprojektet omfattar 30000 m2 och är den största satsningen som universitetet och Akademiska Hus någonsin gjort tillsammans.

Byggstart av ny arena för konst  och vetenskap i Stockholm

Byggstart av ny arena för konst och vetenskap i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:17 CEST

Idag tas det första spadtaget för Accelerator. Centralt på campus vid Stockholms universitet skapas en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor där akademi och allmänhet kan mötas.

Pressinbjudan: Byggstart för miljardsatsning i Nya Ångström vid Uppsala universitet

Pressinbjudan: Byggstart för miljardsatsning i Nya Ångström vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 14:30 CEST

Akademiska Hus och Uppsala universitet bjuder in media till det första spadtaget för utvecklingen av Ångströmlaboratoriet. Med två tillbyggnader skapas en modern, kreativ utbildning- och forskningsmiljö där studenter, lärare och forskare kan mötas över ämnesgränserna. Byggprojektet är den största satsningen som Akademiska Hus och universitetet någonsin gjort tillsammans.

Pressinbjudan: Byggstart av ny mötesplats i Stockholm – Accelerator blir en arena för samtidskonst och vetenskap

Pressinbjudan: Byggstart av ny mötesplats i Stockholm – Accelerator blir en arena för samtidskonst och vetenskap

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:50 CEST

Akademiska Hus och Stockholms universitet bjuder in media till startskottet för Accelerator. En tidigare labbmiljö i underjordiska lokaler ska förvandlas till en arena mitt på campus, där konst, vetenskap och samhällsfrågor kan samverka och där akademi och allmänhet kan mötas.

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 12:53 CEST

Under det första halvåret ökar Akademiska Hus driftöverskott i jämförelse med föregående år. Samtidigt minskar resultatet före skatt till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Flera digitala utvecklingsprojekt pågår tillsammans med lärosätena för att bistå i deras lokaleffektivisering.

Unikt energisystem testas på Chalmers

Unikt energisystem testas på Chalmers

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 09:02 CEST

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Satsningen, som finansieras av EU, är ett samarbete mellan Akademiska Hus och åtta lokala partners och görs i syfte att hitta nya vägar mot ett fossilfritt energiförsörjningssystem på internationell nivå.

RealEstateCore – språket för hus som förstår varandra

RealEstateCore – språket för hus som förstår varandra

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:23 CEST

Nu finns ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över det data som byggnader genererar för att kunna utveckla nya tjänster till förmån för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den smarta staden. Akademiska Hus är både grundare och partners.

Akademiska Hus investerar i arena där konst och vetenskap samverkar

Akademiska Hus investerar i arena där konst och vetenskap samverkar

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:46 CEST

Akademiska Hus satsar cirka 90 miljoner kronor när en tidigare labbmiljö i underjordiska lokaler ska förvandlas till en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Arenan, kallad Accelerator, får en central placering vid Stockholms universitet och bildar en plats där akademi och allmänhet kan mötas.

Akademiska Hus investerar i mötesplats för innovation inom life science på Campus Solna

Akademiska Hus investerar i mötesplats för innovation inom life science på Campus Solna

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:49 CEST

Akademiska Hus satsar nära 100 miljoner kronor i en ombyggnation för att skapa en mötesplats för innovation inom life science på Campus Solna. Huset ska ge campusområdet en efterlängtad central samlingspunkt där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation.

Världsledande life science-företag flyttar till Campus Solna

Världsledande life science-företag flyttar till Campus Solna

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 10:37 CEST

Campus Solna och det närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Förutom Karolinska Institutet finns här myndigheter, institut och företag – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. Nu stärks området ytterligare när det globala life science-företaget Bayer flyttar dit under våren 2019.

Startskott för Akademiska Hus studentbostäder i Luleå

Startskott för Akademiska Hus studentbostäder i Luleå

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 12:19 CEST

Idag går starten för Akademiska Hus senaste bostadsprojekt som innebär att 199 nya lägenheter med plats för 266 studenter och forskare byggs mitt på Campus Luleå. Fler campusnära bostäder bidrar till ett attraktivare område med mer liv och ökad trygghet.

Pressinbjudan: Startskott för Akademiska Hus studentbostäder i Luleå

Pressinbjudan: Startskott för Akademiska Hus studentbostäder i Luleå

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 15:22 CEST

Akademiska Hus bjuder in media till starten av byggprojektet som ska ge Campus Luleå 199 nya lägenheter med plats för 266 studenter och forskare. På startskottet medverkar Maritha Meethz, ordförande kommunfullmäktige Luleå kommun, Elsa Stark, ordförande Teknologkåren samt Susanne Malmgren, chef för studentbostäder, och Peter Bohman, marknadsområdesdirektör, från Akademiska Hus.

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 13:10 CEST

Under det första kvartalet ökar Akademiska Hus driftöverskott i jämförelse med förgående år. Samtidigt minskar resultatet för perioden till följd av lägre värdeförändringar i fastighetsbeståndet. En rad strategiska satsningar har genomförts för att skapa än mer hållbara campus runt om i landet.