Skip to main content

Akademiska inför mobila enheter för bedömning av sväljförmåga

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 11:00 CET

Nu kan personer med stroke och andra sängliggande patienter med sväljningssvårigheter bedömas via mobila enheter på Akademiska
sjukhuset. Tidigare kunde undersökningar med fiber- eller videoendoskopi endast göras via fast utrustning. Förutom att fler patientgrupper nu omfattas blir bedömningarna säkrare.

På inneliggande patienter görs ofta sväljbedömningar av logopeder vid patientens säng. Tidigare har bedömningen utgått från en observation av ätande och drickande, patientens egenskattning av sväljförmågan samt en oralmotorisk bedömning.

– Eftersom det händer att patienter sväljer fel utan att hosta eller får en gurglig stämma, upptäcks inte alla sväljningsbesvär för blotta ögat när man står vid sidan av. Nu har logopeden ett så kallat videoendoskop till hjälp där sväljningen kan bedömas i realtid. Eftersom utrustningen är mobil kan bedömningen göras vid patientens säng, säger Eva Sandin, avdelningschef för neuroenheten inom Länslogopedi, Sjukgymnastik och Arbetsterapi på Akademiska sjukhuset.

Hon ser flera fördelar med att undersökningarna kan göras vid sängen hos  inneliggande/sängbundna
patienter med mobil videoendoskopi.

– Via film och bild får logopeden i realtid mer exakta och säkra resultat av sväljförmågan så att man snabbare kan bedöma vilka åtgärder som behövs. En annan fördel är att patienten slipper förflytta sig. Tekniken underlättar också patientens förståelse av situationen, fortsätter Eva Sandin.

En grupp som har stor nytta av den nya, mobila tekniken är strokepatienter. Enligt Eva Sandin har närmare sju av tio strokepatienter problem att svälja. Tidigare upptäcktes endast 40 procent av dessa fall, men nu kan man ringa in betydligt fler i behov av ändrad konsistens på mat eller dryck.

Inför undersökningen får patienten lokalbedövning och avsvällande medel. Därefter förs ett videoendoskop in genom näshålan så att logopeden kan studera svalj och struphuvud samt bedöma sväljförmågan.

Under hösten har den nya tekniken utprovats och personalen utbildats. Nu införs bedömning via mobil enhet på i stort sett hela sjukhuset, kvinno-barndivisionen undantagen. På sikt är förhoppningen att logopederna ska ha tillgång till två mobila enheter.

Bildtext: Eva Sandin, avdelningschef för neuroenheten inom Länslogopedi, Sjukgymnastik och Arbetsterapi på Akademiska demonstrerar fiberendoskopet som ingår i den nya mobila enheten för undersökningar av patienters sväljningsförmåga.

Mer information:
Eva Sandin, avdelningschef för neuroenheten inom Länslogopedi, Sjukgymnastik
och Arbetsterapi (LSA) på Akademiska sjukhuset, 018-611 53 28
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21