Skip to main content

På spaning i morgondagens båtbransch

Blogginlägg   •   Feb 19, 2016 11:30 CET

Den största största utmaningen av alla, oavsett vilken bransch man verkar inom, är att försöka förutspå vad framtiden har i sin linda. Som producent av en specifik produkt som tillgodoser ett specifikt behov i dag vill inte hamna i den klassiska situationen där moderna substitut ersätter de traditionella. Till exempel som Ericssons mobiltelefoner som utmanövrerades helt av en fickdator, Apples Iphone. Eller som Facit (som idag inte lever kvar som varumärke) med den klassiska räknemaskinen som ersattes av miniräknaren. Vi vet alla hur snabbt tekniken utvecklas. En produkt som i nutid kan uppfattas som traditionell och oersättlig kan i morgon ersättas med något man i dagsläget inte kan föreställa sig. Någon har tänkt till, sett nya behov och nya användningsområden som ersätter de gamla. Beteenden, likt behov och produkter förändras. För vem hade väl kunnat ana ett fenomen som Facebook och andra sociala medier kunde ersätta andra kommunikationskanaler, eller till och med ersätta telefonsamtal som kommunikationsmedel?

Som båtproducent undrar man självklart hur morgondagens båtliv kommer att se ut. Det är riskabelt att förlita sig på en känsla för när det är rätt tid att producera en helt ny produkt som ska lanseras och marknadsföras. En satsning föregås av många frågeställningar. Är marknaden mogen, är tekniken tillräckligt sofistikerad, täcker den här produkten ett verkligt behov? Är vi först ut, eller överträffar vår teknik konkurrenternas? 

 Själv är jag övertygad om att man som företag måste vara lyhörd för förändringar oavsett vilka riktningar de än må ta. Att snabbt kunna anpassa sig till marknaden, ha stora öron och ett öppet sinne för förändringar. Men att ställa om i en industriproduktion är såklart ingenting man generellt gör i en handvändning. Långa beslutsvägar från idé till praktisk genomförbarhet tar tid. Det är så det traditionella industritänket med massproduktion och lagerhållning av produkter som sedan ska ut till försäljning via butiksled och återförsäljare ser ut. 

Men kanske ser morgondagens båtbransch inte ut som den gjort de senaste 20-30 åren eller mer. Som liten producent av båtar har vi vänt på det traditionella industritänket och istället tillämpat en annan filosofi. Vårt fokus är kanske smalare, en mindre nisch inom den stora båtbranschen där vår frågeställning har föregåtts av funderingar kring hur vi med vår expertis kan tillföra något i människors vardag. Kanske inte för alla människor, men i alla fall för dem som spenderar mycket tid på sjön. Kan vi göra livet lite enklare till exempel för dem som bor eller verkar i skärgården, eller för dem som har havet som arbetsfält att utföra sitt jobb. Kan vi, med vår expertis tillföra något som genererar ett mervärde? Svaret är ett otvetydigt och bevisat: Ja, det kan vi!

Vi vet idag att många båtägare egentligen inte har själva båten som största intresse. Intresset är upplevelsen och vad man kan nå med sin båt! Dagens båtägare har mindre tid och intresserar sig inte så mycket för underhåll, fixande och pyssel. Båten i sig är inte längre i fokus, däremot är båten det viktigaste instrumentet eller verktyget som krävs för att nå en upplevelse, för att ta sig dit man vill, eller för att rent av utföra ett specifikt jobb. Det som krävs är att undanröja alla hinder på vägen, att se till att upplevelsen blir lättillgänglig, smidig och optimerad. Att uppleva skärgården, naturen, havet, att ta sig ut till skärgårdsstället eller för att rent av underlätta arbetet, det är vad som är viktigast för våra användare. Men kanske även för morgondagens generella båtägare? 

Hållbarhet, underhållsfrihet, flexibilitet i modellutbudet och funktionalitet i varenda detalj, det är så vi ser på morgondagens båtliv. Det är därför vi fortsätter bygga våra båtar lokalt här i Sverige, för ett nordiskt klimat och utan mellanled i form av återförsäljare direkt till våra slutanvändare. Här är alla användare del i framtiden, och i vårt fokus står funktionaliteten och våra användares preferenser.

Maria Nikula

Marknadschef Marinteknik i Norrtälje AB / ALUKIN aluminiumbåtar

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy