Skip to main content

Taggar

Graf och tabell med resultat för Alvesta kommun
Medborgarundersökning 2015 Alvesta kommun

Medborgarundersökning 2015 Alvesta kommun

Dokument   •   2017-08-11 09:25 CEST

Tillgänglighetsundersökning 2016

Tillgänglighetsundersökning 2016

Dokument   •   2017-01-17 10:11 CET

Detta är en presentation av resultatet av en tillgänglighetsundersökning gällande e-post och telefon. Undersökningen ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet som är ett projekt som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av medverkande kommuner.

Karta samlingsplats

Karta samlingsplats

Dokument   •   2016-06-15 09:22 CEST

Vi samlas vid platsen där den nya pumpstationen ska byggas. Platsen är markerad med en punkt på bifogad karta.

Kriterier miljöpris

Kriterier miljöpris

Dokument   •   2015-10-09 08:43 CEST

Kriterier byggpris

Kriterier byggpris

Dokument   •   2015-10-09 08:43 CEST

Medarbetarundersökning Alvesta kommun 2011

Medarbetarundersökning Alvesta kommun 2011

Dokument   •   2012-02-01 11:30 CET

Medarbetarundersökning 2009 Alvesta kommun

Medarbetarundersökning 2009 Alvesta kommun

Dokument   •   2010-02-04 15:00 CET

”Pedagogiska stödinsatser med IT - ALVESTA KOMMUN”
”Pedagogiska stödinsatser med IT - ALVESTA KOMMUN”

Slutrapport

Medarbetarenkät - resultat

Dokument   •   2008-02-08 11:45 CET

Jämförelseprojekt bidrar till att utveckla Alvesta kommuns service inom olika områden.

Alvesta kommun deltar sedan hösten 2007 i ett jämförelseprojekt som drivs med stöd av Sve-riges kommuner och landsting, SKL. Alvesta kommun ingår i nätverket Julia som är ett av 20 motsvarande nätverk i landet. I nätverket Julia ingår förutom Alvesta också Hörby, Mönster-ås, Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Tillsammans har dessa kommuner cirka 107.000 invånare.