Skip to main content

Certifiering på guldnivå

Nyhet   •   Feb 06, 2013 13:36 CET

Förvaltningen för omsorg och hälsa (FOH) har återigen klarat Investors in People-certifieringen, tredje gången gillt och denna gång på guldnivå. En certifiering som lyckats genom gemensamt arbete och att medvetet och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Därmed är FOH den tredje, och med sina 660 anställda, största verksamheten i Sverige som klarat guldcertifieringen.

Att FOH klarat certifiering på guldnivå innebär att 169 av 196 bevis har kunnat bekräftas. Tidigare har förvaltningen certifierats för grundnivå som är 39 bevis. Det är ganska nytt att utvärderas utifrån flera olika nivåer. Godkännandet sker efter utvärdering och gäller i tre år.

Certifieringen för FOH gäller till december 2015. Standarden inriktar sig på att ledningen gör det de säger att de ska göra och att satsa på medarbetarna för att nå goda resultat i verksamheten.  

Utvärderingen av FOH genomfördes i mitten av januari 2013. I utvärderingen framgår det att organisationer som arbetar med Investors in People har hög kvalitet, visar på bra effektivitet och har mer engagerade medarbetare. De tre principerna planera, genomföra och utvärdera uppdelas i tio indikatorer som i sin tur är uppdelade i 39 bevis (196 bevis är en utökad version).

Examinator Hans Dertell skriver i utvärderingen att:
”arbetet lett fram till en organisation med ett stabilt planeringssystem, goda processer och klara och mätbara resultat. Medarbetarna har en hög arbetsglädje, är motiverade och känner att de har ett meningsfullt arbete. FOH är ett förtjänstfullt föredöme i att skapa attraktiva arbetsplatser”.


Om utvärderingen
Utvärderingen genomfördes den 14-17 januari 2013. Det är den tredje utvärderingen av FOH. Tidigare utvärderingar som gjorts var 2006 och 2009. Av förvaltningens 662 medarbetare har 52 intervjuats (ca 8 %) vilket väl motsvarar kraven av Investors in People regler och anvisningar. Intervjupersonerna har valts av utvärderaren och urvalet har byggt på att få bästa möjliga spridning.

Om Investors in People
Investors in People är en evidensbaserad metodik, en kvalitetsstandard för verksamhetsutveckling och ett managementverktyg. Investors in People är resultatorienterat och beskriver vad som behöver uppnås, men inte hur. De indikatorer som man fokuserar på och mäter är de som ger en organisation framgång – mänskligt och ekonomiskt. Metodiken används i fler än 30 000 organisationer i över 100 länder. I Sverige är det fler än 100 företag/organisationer som arbetar med Investors in People och som är certifierade enligt standarden.


Kontakt
Förvaltningen för omsorg & hälsa
Förvaltningschef 
Rose-Marie Eriksson
Tel. 0472-150 00
rose.marie.eriksson@alvesta.se