Skip to main content

Dialog om vision

Nyhet   •   Feb 13, 2014 15:27 CET

Kommunstyrelsen har beslutat om en process för att ta fram en ny vision för Alvesta kommun. Visionen ska fungera som ett vägledande dokument och visa vilken riktning Alvesta kommun vill gå. I januari 2014 möttes ledamöterna i kommunfullmäktige för att i en gemensam dialog diskutera tankar som ska ge en bild av en ny vision. För att den kommande visionen ska väga in så många perspektiv som möjligt kommer olika grupper såsom invånare, företagare och föreningar bjudas in till dialogträffar för att ge sin syn på kommunen i framtiden.

-  Det behövs ett ledande dokument som anger vad som är viktigast för kommunens utveckling och som också tar fasta på helheten, ett visionsdokument. För att visionen ska fungera behöver därför så många som möjligt av intressenter i kommunen vara delaktiga, säger projektledare och utvecklingschef Kjell Rosenlöf.

Under februari och mars anordnas fyra träffar som är öppna för alla kommuninvånare som vill medverka och ge sin syn på det framtida Alvesta kommun. Träffarna arrangeras i Moheda, Alvesta och Vislanda. Mötena arrangeras på följande tider och platser:

Datum

Mötet arrangeras för

Mötesort

18/2, 18:30

Kommuninvånare

Moheda, Mohedaskolan*

19/2, 18:30

Kommuninvånare

Alvesta, Kommunhuset*

20/2, 18:30

Kommuninvånare

Vislanda, Vislandaskolan*

5/3, 18:30

Kommuninvånare

Alvesta, Café Rönnedal*

En gemensam vision

Att arbeta med en vision är att lyfta blicken och att skapa en framtida målbild med gemensamma värderingar. För detta behövs grundläggande frågor om kommunens uppdrag och de viktigaste uppgifterna ställas och fördjupas. 

Visionen kommer att användas för att kommunicera mot omvärlden vart Alvesta kommunen är på väg, för att skapa gemenskap och delaktighet och för att bli en integrerad del i styrningen och grunden för de mål som kommunen har.

När sedan kommuninvånarnas idéer och synpunkter har inhämtats kommer de tillsammans med politikernas förslag ligga till grund för den nya vision som ska formuleras. Visionen ska sedan fastställas av Alvesta kommunfullmäktige under 2014.

KontaktKommunstyrelsens ordförande
Mats Johnsson
Tel. 0472-150 70
Utvecklingschef
Kjell Rosenlöf
Tel. 0472-150 39