Skip to main content

Befolkningen ökar. Igen!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 11:21 CET

Alvesta kommun, ett populärt val för boende som lockar invånare i Kronobergs län.

Årets första nio månader har visat på en positiv trend vad gäller befolkningsökningen i Alvesta kommun. Från januari har 152 personer valt att bli nya invånare och det är framför allt under perioden juli - september som merparten av denna ökning har skett. På tre månader har befolkningen ökat med 105 personer, varav 56 är nyfödda barn. Totalt bor det nu 18 954 personer i kommunen.

För Alvesta kommun är det också intressant att se att den största gruppen inflyttare kommer från de andra kommunerna i Kronobergs län, det finns en stark dragningskraft till Alvesta inom länet. Att det flesta inflyttare kommer från länet är något som också har varit en av de tydligaste trenderna för befolkningsförändringen i Alvesta kommun under 2011.

Centralorten Alvesta har haft den största inflyttningen under juli-september. 230 personer har valt att bosätta sig, vilket gör att det nu bor 9899 personer där. Näst störst inflyttning under samma period har Skatelöv följt av Moheda haft. Det innebär att det nu bor 1606 personer i Skatelöv och 2822 personer i Moheda.