Skip to main content

Enkät ger underlag för utvecklingsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 09:25 CEST

Under nästa vecka kommer 1 200 utvalda invånare i Alvesta kommun bjudas in till att delta i SCB:s stora medborgarundersökning. Det blir därmed sjätte gången som kommunen deltar i undersökningen och förhoppningen är att så många som möjligt ska svara och tycka till.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där invånare uppmuntras att svara på frågor som både rör den kommunala verksamheten och hur Alvesta som plats är att bo, leva och verka på. I enkäten får man bland annat tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende- och trygghet samt hur man upplever den kommunala servicen inom exempelvis skola och äldreomsorg. Senast undersökningen gjordes i Alvesta var svarsfrekvensen 50 procent, vilket är något högre än genomsnittet.
– Det är oerhört viktigt att få information och underlag om vad våra medborgare tycker om Alvesta kommun. Resultatet blir en indikator på hur vi kan jobba vidare med måluppfyllelse inom olika områden, säger Kjell Rosenlöf, utvecklingschef Alvesta kommun.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval och i kommuner av Alvestas storlek väljs totalt 1 200 personer ut i åldrarna 18–84 år. Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december. Resultaten redovisas som betygsindex mellan 0 till 100, ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen.
– Oftast brukar man kunna se att de som har direkt erfarenhet av vår verksamhet är mer positivt inställda till kommunen än andra. En utmaning enligt tidigare undersökningar har varit hur medborgarna känner att de kan påverka kommunen, även om resultatet blivit bättre med tiden, så vill vi självklart göra ännu mer på den fronten. Att Alvestabor känner sig delaktiga är grunden för hela verksamheten – det är kommuninvånarna vi arbetar för.

För mer information samt intervjuer: 

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef

0472 150 39, kjell.rosenlof@alvsta.se 

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy