Skip to main content

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 14:00 CEST

Vid presskonferensen presenteras det projekt för kompetensutveckling som Förvaltningen för omsorg & hälsa i Alvesta kommun fått 6,9 miljoner kronor i stöd för från ESF (Europeiska Socialfonden).

Tid:     Måndagen den 13 september 2010 klockan 10:00

Plats:  Förvaltningen för omsorg & hälsa, Parkgatan 6, Alvesta

Vid presskonferensen deltar tf förvaltningschef Rose-Marie Eriksson och personalstrateg Pontus Juhlin.

Förvaltningen för omsorg & hälsa i Alvesta kommun har beviljats projektstöd från ESF.

Förvaltningen för omsorg och hälsa har beviljats stöd motsvarande 6 900 000 kronor från ESF, (Europeiska socialfonden). Detta för att genomföra ett projekt med det övergripande syftet att förvaltningen i ett helhetsperspektiv, och i samverkan med samarbetsparter, ska kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling inom de 15-tal arbetsplatserna inom förvaltningen, i syfte:

 - att stärka personalens delaktighet och inflytande i beslut, både individuellt och genom medarbetarrepresentanter, som påverkar deras egna, gruppens eller organisationens resultat

- att säkerställa att medarbetarnas behov av lärande och utveckling tillgodoses

- att utreda om personalen i vissa fall har delaktighet och inflytande utan att man själv upplever det

- att stärka enhetschefernas förutsättningar att utöva ett salutogent, hälsobefrämjande ledarskap, och för att se och värdera de bidrag som medarbetarna ger

- att öka arbetstillfredsställelsen hos omsorgspersonalen genom kompetensutveckling

- att öka hälsa och välbefinnande och minska utmattning hos omsorgspersonalen genom att stärka egenkontroll, självförtroende och tillgång till efterfrågestyrda utbildningsinsatser

- att minska andelen korttidssjukskrivningar i förvaltningen

Projektet, som genomförs i samverkan med Förvaltningen för Samhällsplanering i Alvesta kommun, Ljungby kommun, Helsingfors universitet, Linnéuniversitet, Sverigehälsan AB samt Västerås Citysamverkan, kommer att genomföras under perioden 15 september 2010 - 15 september 2012.

 

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Juhlin, tel. 0472-151 61. E-post: pontus.juhlin@alvesta.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.