Skip to main content

Ökat fokus på miljömål

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 10:23 CET

Häromdagen samlades representanter från majoriteten av kommunerna i länet hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att diskutera de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I Alvesta kommun har vi valt att sätta extra fokus på fem av dessa, och denna prioritering utgör vårt miljömålslöfte till länets invånare.

– Vi gör redan mycket bra inom miljöområdet i Alvesta kommun, men i och med undertecknandet av våra miljömålslöften blir trycket ännu hårdare att uppnå resultat, säger Thomas Haraldsson, kommunalråd.

Idag drivs till exempel 59 procent av kommunens personbilar av biodrivmedel, solcellerna på kommunhuset producerade 60 MWh under 2016 och 37 procent av den mat som kommunen köper in är ekologisk.

– En hållbar utveckling av samhället är en avgörande fråga, som vi gemensamt måste arbeta för. Och jag är både glad och stolt över att vi nu mer målmedvetet kommer att arbeta för att; stimulera produktion och användning av förnyelsebar energi, köpa mer närodlade och ekologiska livsmedel, resa mer hållbart, ta hand om våra vattenskyddsområden samt minska kemikalierna i barns omgivning.

Kort om de löften som vi utfäste och som Alvesta kommun nu ska jobba extra mycket med;
Förnybar energi - Satsning på till exempel biogas, solceller och vindkraft.
Ekologiska livsmedel - Upphandla närodlade och ekologiska produkter så långt det är möjligt. Vattenskyddsområden – Skydda vattentäkter och ha aktuella vattenföreskrifter. Tillgång till rent vatten är en viktig fråga för kommunen.
Hållbart resande – Minska antalet körda mil, genom distansmöten och bättre reseplanering.
Minska kemikalier i barnens omgivning – Informera om risker med kemikalier och använda miljövänliga material till exempel på förskolor.

– Att träffas och diskutera miljöarbetet som sker ute i kommunerna och att lyfta goda exempel, är ett sätt, att ta ett aktivt ansvar för miljön och minimera miljöhoten, säger Marita Lorentzon, miljösamordnare.

– Själv tycker jag att den enskilt viktigaste miljöfrågan är, att ersätta fossila bränslen med förnybar energi, säger Marita.

Alvesta kommuns miljölöften är del av ett större miljöprojekt kallat Agenda 2030. SidinnehållNästan alla länets kommuner har tecknat miljömålslöften med Länsstyrelsen för åren 2017 - 2020. Under dagen presenterade kommunerna sina miljömålslöften och vilka effekter kommunerna väntar sig av sitt arbete. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar genomför de åtgärder som behövs för att målen ska nås, kunde man läsa i Länsstyrelsens inbjudan till kommunerna.

Här hittar du mer information om Alvesta kommuns miljöarbete;
http://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Energi--klimat/

Kontaktinformation
Thomas Haraldsson, kommunalråd, tfn: 0472 - 150 70
Marita Lorentzon, miljöhandläggare, tfn: 0472 - 150 78
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn: 0472 - 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.