Skip to main content

Renhållningsabonnemang för alla, men det finns undantag

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 10:51 CEST

Alvesta kommun genomför just nu förändringar inom renhållningsområdet som ska göra det enklare för kommuninvånarna. Bland annat har vi tagit fram en ny enklare blankett för ansökan om undantag från renhållningsordningen.

– Det finns platser i kommunen där vi har märkt att en hel del fastighetsägare har saknat renhållningsabonnemang vilket alla fastighetsägare måste ha, om man inte har ansökt om undantag. Och därför beslutade vi oss för att påbörja ett renhållningsprojekt, säger Andreas Andersson, miljöinspektör på FSP Bygg & Miljö (Förvaltning för Samhällsplanering).

En av de platser vi har identifierat där det inte riktigt har fungerat är Torne. Vi fick in klagomål om att det, främst sommartid, var mycket sopor vid sopskåpet utanför affären. En snabb koll visade att det var många fastighetsägare som inte hade några renhållningsabonnemang, vilket nu håller på att åtgärdas. Antingen kommer ett abonnemang att startas eller blir det för fastighetsägarna att ansöka om undantag.

En fastighetsägare kan ansöka om undantag från renhållningsordningen och för detta finns det numera en uppdaterad och förbättrad blankett, på kommunens hemsida. Det gäller både för sophämtning och slamtömning.

För att få undantag från renhållningsordningen behövs ett beslut och för att beslutet ska kunna fattas, måste en ansökan eller anmälan lämnas in. Handläggningen av ansökan/anmälan om undantag är förenad med en kostnad, som tas ut av den sökande.

– Det är ordinarie timtaxa som gäller och det är viktigt att tänka på att även avslag kan komma att debiteras. Just nu ligger vår taxa på 881 kronor/timme och handläggningstiden är cirka en timme.

Besluten om undantag gäller som längst i 10 år. Man bör också vara medveten om att alla beslut är personliga och att vid ett eventuellt ägarbyte av en fastighet, upphör beslutet att gälla. Detsamma kan gälla om någon form av olägenhet uppstår.

Ansökningar om undantag ska lämnas in till FSP Bygg & Miljö. Har man andra konkreta frågor om kärlens placering eller fakturor, är det renhållningsbolaget ARAB (Alvesta renhållnings AB) man ska vända sig till. Om man är osäker finns det också en guide för vanliga frågor om renhållningsabonnemang på kommunens webbplats.

Kontaktinformation
Andreas Andersson, telefon 0472 – 152 54
Jonas Tenje, kommunikatör, 0472 – 151 92

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.