Skip to main content

Två miljoner plus för Alvesta kommun

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 15:15 CET

Plusresultat men underskott i verksamheten. Alvesta kommuns preliminära resultat för 2015 visar på ett plus om två miljoner kronor. Resultatet är drygt 9 miljoner kronor sämre än budget, men det är samtidigt bättre än vad prognoserna under året har visat på.

I resultatet ingår engångsintäkter avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 10,6 miljoner kronor (av totalt 42,5 mnkr), återbetalning av AFA-premier 8,3 miljoner kronor, reavinster 8,2 miljoner kronor och återbetalning av eget kapital Regionförbundet Södra Småland om 5,5 miljoner kronor.

– I oktober hade vi ett minus om 24 miljoner kronor, ett kvartal senare har vi ett plus på 2 miljoner. Detta visar att vi är på rätt väg och att vår personal gör vad de kan för att bidra till minskade kostnader. Jag känner hopp inför framtiden och vet att vi alla kommer att kämpa för att göra ekonomin i Alvesta kommun starkare, säger Per Ribacke kommunstyrelsens ordförande.

Nämndernas utfall är 37 miljoner kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns framförallt inom nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlar den preliminära årsredovisningen för 2015 den 12 april 2016, därefter lämnas den över till revisorerna för granskning. Den 3 maj kommer redovisningen upp i kommunfullmäktige för slutbehandling.

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy