Skip to main content

Välkommen på invigning av Alvesta Resecentrum

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 16:01 CET

Eftermiddagen den 4 september 2012 äger invigningen av Alvesta Resecentrum rum. Invigningen hålls av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

 I samband med invigningen arrangerar organisationen Stambanan.com även ett seminarium kring infrastrukturfrågor med fokus på stambanan.

Detta är Alvesta Resecentrum
Alvesta Resecentrum innebär förutom en gångbro, ansluten till järnvägstationen, med anslutning till perrongerna via hiss och rulltrappor ett säkrare och smidigare sätt för människor att resa. Genom att nya parkeringsplatser för tågresenärerna anläggs inom området Sjöparken skapas också ett mer sammanhållet och logiskt centrum för resande där bron även står som en ny anslutning mellan östra och västra delarna av Alvesta.

Bakgrund
Alvesta är en viktig knutpunkt där stambanan och Kust till kust-banan möts. Alvesta bangård trafikeras dagligen av cirka 100 persontåg och 60 godståg. Stationen har en stor andel bytesresenärer som byter mellan Krösatåg, tåg på Kust till kust-banan och X2000.

I dag ligger plattformsförbindelsen i plan med marken. De resenärer som startar och slutar sin resa, eller som byter tåg, måste därför gå över spår som trafikeras av tåg. För att minska risken för olyckor finns bommar som ska förhindra resenärer att gå ut framför inkommande eller avgående tåg. Tyvärr respekteras inte dessa bommar fullt ut, vilket gör att olycksrisken är hög.

Kontakt
Tomas Hedevik, marknadschef Alvesta kommun
0472-150 26, tomas.hedevik@alvesta.se