Skip to main content

Vi kan förbättra vår tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 10:09 CET

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL kartlägger bland annat kommunernas serviceförmåga gentemot sina invånare. SKL sammanfattar arbetet i en rapport som heter Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK).

247 av landets 290 kommuner, har valt att delta i undersökningen med resultat från 2016. Kommunerna väljer själva i vilka delar av KKiK man vill delta i. En av delarna man nyligen har presenterat resultatet av, handlar om att mäta kommunernas tillgänglighet via telefon och e-post.

– När man tittar på resultatet för Alvesta kommuns del, blir det tydligt att vi behöver förbättra oss inom ett par områden, säger Kjell Rosenlöf, utvecklingschef.

Studien har genomförts av företaget JSM Telefront och e-post och telefonsamtal har kommit från ”fiktiva” kommuninvånare, som ställt vanliga medborgarfrågor om förskola, grundskola, parkeringar, äldreboenden etcetera.

Det som har undersökts är; Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

När det gäller att svara på mail inom två dygn visar det sig att vi är lite bättre än genomsnittet i Sverige och att kommunen har svarat på 90 procent av mailen från allmänheten, inom två dygn. Rikssnittet ligger på drygt 85 procent.

När det gäller att få ett direkt svar på en enkel fråga via telefon, ser det betydligt sämre ut. Det är bara 43 procent av de som ringer till kommunen som anser sig ha fått ett svar på sin fråga. Rikssnittet ligger på cirka 53procent.

När det gäller bemötandet över telefon får vi också ett lägre betyg än medel. Det finns en nedåtgående trend i upplevelsen hur vi bemöter våra kommuninvånare över telefon. 75 procent är nöjda med hur de bemöts, men vi måste bli bättre. Rikssiffran är likartad, med cirka 77 procent nöjda kommuninvånare.

– Det är viktigt att vi finns tillgängliga för våra kommuninvånare och att vi kan ge snabba, enkla och tydliga svar, på deras frågor. Tillgänglighetsundersökningen visar ett resultat som vi måste ta till oss och vi behöver bli bättre, ända ner på individnivå. Den 1 februari kommer förvaltningscheferna att ha ett möte, där bland annat frågan om hur vi kan bli bättre på tillgänglighet, kommer att diskuteras.

Kontaktinformation
Kjell Rosenlöf, utvecklingschef, tfn. 0472 - 150 39
Jonas Tenje, kommunikatör, tfn. 073 - 141 22 05

Alvesta kommun med nära 20 000 invånare ligger mitt i en dynamisk del av södra Sverige. En dynamik som även präglar kommunen där ett starkt näringsliv leder till hög sysselsättning samtidigt som den kommunala servicen håller en hög kvalitet. Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy