Skip to main content

Artvise Kundtjänst till Borlänge kommun!

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2017 09:09 CET

Borlänge kommun har beslutat införa en tjänst benämnd Medborgarservice under hösten 2017. Ett av syftena med införandet är att underlätta för kommunmedborgaren genom att erbjuda ”en väg in” till kommunen oavsett ärendetyp. För att hantera dessa ärenden som ska förmedlas mellan borlängebon, medborgarservice och förvaltningarna så krävs ett ärendehanteringssystem utvecklat för ändamålet. Precis som många andra kommuner valde Borlänge kommun Artvise Kundtjänst som är marknadsledande bland kommunala kundtjänster.

- Det är glädjande och ett styrkebesked att vi i hård konkurrens med andra aktörer tar ytterligare marknadsandelar och får fler kunder som använder Artvise Kundtjänst, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument