Skip to main content

Artvise Kundtjänst till Täby kommun!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 09:13 CET

Täby kommun ska under 2017 inrätta ett kommunövergripande kontaktcenter som ska bli den naturliga ingången för medborgare och företagare som söker kontakt med kommunen för att få svar, råd och vägledning i frågor inom kommunens ansvarsområden.

Målsättningen är att 70 procent av inkomna ärenden ska besvaras eller tas omhand direkt vid första kontakten och att övriga ärenden återkopplas inom ett bestämt tidsintervall som varierar beroende på ärende.

Täby kommun har efter grundlig utvärdering valt Artvise Kundtjänst som stöd för att säkerställa ärendeflöden så att inget trillar mellan stolar eller åtgärdas för sent, underlätta handläggning, presentera statistik och analys samt för att möjliggöra optimering av ärendeprocesser.

-Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer våra programvaror för att uppnå ökad service för kunder/medborgare, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB. 

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument