Skip to main content

Nacka kommun väljer Artvise Kundtjänst för sitt kontaktcenter!

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:13 CET

Inom offentlig sektor har uppmärksamheten kraftigt ökat på service och tillgänglighet de senaste åren. Detta har medfört ett växande behov av att förenkla och effektivisera det interna arbetet inom statlig och kommunal förvaltning.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Nacka kommun ska kunna utveckla kontaktcenter fullt ut och förbättra servicen till medborgare, samtidigt ska systemet säkerställa och kvalitetssäkra hanteringen av ärenden och effektivisera den interna handläggningen.

-Vi tittade på flera olika produkter tills vi hittade det som vi var överens om bäst motsvarade det vi var ute efter, säger Anders Larsson, Kontaktcenterchef på Nacka kommun.

-Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer Artvise Kundtjänst som IT-stöd för ärendehantering i sitt Kontaktcenter. Artvise Kundtjänst är det ledande systemet för kundtjänst/kontaktcenter i Sverige och med hjälp av vår kunder kommer vi att fortsätta utveckla systemet, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument