Arvid Nordquist på väg mot fossilfri verksamhet

Pressmeddelande -

Arvid Nordquist på väg mot fossilfri verksamhet

Som ett led i att nå Sveriges Riksdags fastställda mål om ett klimatneutralt samhälle 2045 har Arvid Nordquist antagit utmaningen att senast 2030 uteslutande använda sig av fossilfria inrikestransporter.

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att klara målet måste företag, organisationer, städer och kommuner samarbeta för omställning. Arvid Nordquist vill bidra till att Sverige blir en av världens första fossilfria välfärdstater och antar utmaningen att senast 2030 använda sig av fossilfria inrikestransporter.

-Vår verksamhet ska bidra till ett bättre samhälle. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar, vi hoppas att det kan inspirera fler att göra detsamma, säger Peter Dannqvist Logistikdirektör på Arvid Nordquist.

Utmaningen är ett led i Fossilfritt-Sveriges arbete för att bidra till att klimatavtalet som signerades i Paris 2015 med sikte på att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Arvid Nordquist har länge varit engagerad i klimatfrågan. Förutsättningarna för kaffeodling påverkas kraftigt av den globala uppvärmningen, något som redan påverkar odlarna. Att därför ta sitt ansvar som kaffeproducent både att minska sin miljöpåverkan men också att förbättra livsförutsättningarna för kaffeodlarna har varit självklart för Arvid Nordquist.

Redan 2011 inleddes full klimatkompensation genom skogsplanteringsprojekt i syfte att bidra till minskad global uppvärmning och fattigdomsbekämpning. Företaget blev därmed klimatneutralt. 2014 gick Arvid Nordquist över till ny inköpstrategi gällande råkaffeinköpen och fortfarande är företaget ensamt i Sverige att uteslutande rosta 100 procent hållbart certifierat kaffe. Företaget har bytt ut fossil gasol och rostar till 100 procent med biogas och har fossilfri el- och energianvändning. Nu har företaget även tagit ut färdplanen mot fossilfria transporter. 

För mer information, kontakta: Peter Dannqvist, Logistikdirektör, Arvid Nordquist. peter.dannqvist@arvidnordquist.se tel. +46 (0)8 799 19 16. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Arvid Nordquist – Stor smak. Ännu större eftersmak

Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan 1884 har tagit världens smaker till marknader i Norden, genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerad och levererad mat och dryck smakar helt enkelt bättre. Därför erbjuder Arvid Nordquist, som enda kafferosteri i Norden, uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har som målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår i kaffets kedja klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. 

Läs mer på www.arvidnordquist.se

Presskontakt

Erica Bertilsson

Erica Bertilsson

Presskontakt Director Communications 08-799 18 80

Relaterat material

Relaterade nyheter