Skip to main content

Angående arbetssituationen vid Lövåsens gruppboende.

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 17:20 CEST

Med anledning av den uppmärksamhet som riktats mot avdelning Norrgården på äldreboendet Lövåsen vill jag lämna följande redögörelse.

Inom Vård och omsorg i Arvika kommun fördelas resurserna till särskilt boende med hänsyn till bl a inriktning och boendestorlek.

Utifrån de resurser som boendet får ur systemet planeras personaldimensionering och schema. Schema skall bygga på brukarnas behov av omvårdnadsinsatser. Vi tillämpar ett lokalt arbetstidsavtal som innebär en stor flexibilitet vid schemaläggningen där hänsyn även tas till personalens önskemål. Under våren och sommaren har schemat lagts utifrån dessa förutsättningar. Vid månadsskiftet augusti/september ändrades schemat och personaltäckningen på helgen blev för låg. När bristen upptäcktes ändrades schemat och Norrgården har nu en bättre personaltäckning.

Det har även gjort en del andra insatser under våren för att säkra upp en bra vård och omsorg för brukarna. Bl a har måltidssituation setts över. Det har skett en dialog mellan dag och nattpersonal för att se på arbetsförhållandena under hela dygnet. Detta har skett tillsammans med enhetschef och sjuksköterska.

I maj månad kontaktades företagshälsovården för att starta en samtal kring arbetsmiljö och arbetsförhållande. Det arbetet pågår.

Synpunkten att vi minskat personaltätheten på våra boendeenheter stämmer inte. Till skillnad från många andra kommuner har vi inte behövt vidta några personalreduceringar som påverkat peronaltätheten trots lågkonjunkturen.

Det är mycket beklagligt att våra brukare drabbats och särskilt med tanke på att vi som anställda skall ha brukarfokus som en av våra ledstjärnor.

 

Sören Palm

Verksamhetschef

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy