Skip to main content

Arvika blir modellen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:05 CEST

Vård- och omsorgscollege (VO-C) Värmland kommer med stöd av IKU (Institutionen för kunskapsutveckling) vid Karlstad universitet under 2009 att utveckla kvalitetsarbetet inom VO-C. Arbetet leds av Jan-Olof Åberg, IKU och omfattar samtliga medverkande lokala Vård- och omsorgscollege i Värmland. I detta regionala arbete kommer Arvika att utgöra det lokala VO-C som mer konkret medverkar i att en modell för kvalitetsarbetet utvecklas.
Onsdag den 8 april träffar Jan-Olof Åberg den lokala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege i Arvika, för att påbörja processen kring kvalitetsarbetet. Vid detta tillfälle kommer gruppen att utökas med lärare från omvårdnadsprogrammet vid Taserudgymnasiet och omvårdnadsutbildningen för vuxna vid Arvika Näringslivscentrum liksom APU-samordnare och handledare. Arvika blev i december 2008 certifierade som Sveriges första lokala Vård- och omsorgscollege. Sedan dess har även Säffle certifierats och Torsby/Sunne samt Karlstad/Hammarö är godkända och kommer att certifieras officiellt under våren. Vård-och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare inom såväl offentliga som privata sektorn, fackliga organisationerna Kommunal, SKTF och Vårdförbundet samt utbildningsanordnarna av vård- och omsorgsutbildningarna. Syftet är att tillgodose dagens och framtidens personalförsörjning och kompetensutveckling för att hålla hög kompetens inom verksamheterna. För att göra detta möjligt måste nämnda parter ha en nära samverkan. Samverkan och kvalitetsarbetet är hörnstenarna inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege verkar på såväl nationell, regional som lokal nivå. I Arvika finns en lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege som ansvarar för att genomföra de tio kvalitetskriterier som krävs för att bli ett certifierat VO-C. Dessa kriterier är nationellt framtagna. I denna grupp finns representanter för äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, sjukhuset Arvika, utbildningsanordnarna, fackliga organisationer, studeranderepresentanter samt Arbetsförmedlingen.


För mer information kontakta: Eva Nilsson, ordförande lokal styrgrupp, tfn 0570-828 51, mob 070 251 03 82, Rose-Marie Johnsdotter, vice ordförande lokal styrgrupp, tfn 0570-826 47, mob 070 301 53 07 el JanOlof Åberg, tfn 054-700 13 11, mob 070 206 97 91.

Utgivare: Information, Arvika kommun, redaktör Eva Mikaelsson, tfn 0570-816 16, 816 00 vx.
kommunens hemsida finns alla publicerade pressmeddelanden.
Du kan också löpande få besked om nya pressmeddelanden via RSS-flöde.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy