Skip to main content

Arvika kommun har en bättre skolverksamhet än resultaten visar

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 12:09 CEST

Skolinspektionen har under våren 2014 granskat Arvika kommuns skolverksamhet samt vuxenutbildningen. Fredagen den 5 september återfördes resultaten till kommunen. Varje enhet har fått beslut och återkoppling sedan tidigare. Dagens redovisning gällde det kommunövergripande beslutet.

Vid inspektionens arbete bedöms avvikelserna och dokumenteras, däremot vid den muntliga återföringen beskrivs kommunens olika verksamheter i betydligt positivare ordalag.

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Arvika kommun har redovisats för kommunledningen, skolledning och politiker.

Vid Skolinspektionens återföring kan vi notera att kommunens kvalitetsarbete är gediget och framhålls som ett föredöme. Det påtalades även om bra verksamhet inom förskolan och fritidshemmens goda lärmiljö. Skolinspektionen visar även på att det finns goda resultat inom gymnasieskolan, SFI och vuxenutbildningen.

Utvecklingsområden är bland annat att höja resultaten och se över likvärdigheten inom grundskolan. En omorganisation ska genomföras av vuxenutbildningen.

Skolinspektionen avslutar sin föredragning för kommunen med att hålla fram vikten av att deras arbete ska ses som vägledande och att Arvika kommun har ett pågående arbete som ses som mycket positivt av inspektionen.

Mer information:

Lärande och stöd
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén, tfn 070-269 15 38
Grundskolechef Christian Persman, tfn 076-117 45 01
Avdelningschef förskola Monica Ortega, tfn 070-391 33 63
Gymnasiechef Carin Hedengård, tfn 070-314 83 03
Ordförande utskottet för lärande och stöd Aina Wåhlund, tfn 070-333 67 39

Bakgrundsinformation:

Skolinspektionens tillsynsbeslut 5 sept - http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=521144

Skolinspektionens pressmeddelande 5 sept - http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Skillnader-i-kunskapsresultat-mellan-grundskolorna-i-Arvika-kommun/


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.