Skip to main content

Arvika kommun startar 100% Arvika

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 07:24 CET

Fler ska jobba heltid, det har SKL (Sveriges kommuner och landsting) och fackförbundet Kommunal kommit överens om - därför startar nu Arvika kommun heltidsprojektet ”100 % Arvika”. Projektet startar inom Kommunals medlemsgrupper innan hela kommunen involveras. När projektet avslutats i maj 2021 ska andelen heltidsarbetande ha ökat från 56 % till 75 %.

Varför ett projekt om heltidsarbete? SKL menar att övergången från deltid- till heltidsarbeten inom kommuner, landsting och regioner är en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Genom att möjliggöra heltidsarbete ska projektet bidra till att öka jämställdheten bland kommunens anställda.

- ”I kommunen har verksamheter där många kvinnor arbetar tidigare organiserats med deltidsarbete. Deltidsarbete innebär lägre inkomst, lägre sjukpenning, lägre pension och det leder till att det blir svårare att försörja sig själv och man kan hamna i en beroendeställning", säger Karolina Cederberg, personalkonsult Arvika kommun och projektledare för 100 % Arvika.

Vi ska ha fokus på arvikabornas bästa. För medborgare i Arvika kommun ska införandet av projektet ”100 % Arvika” bidra till en bättre kvalitet och kontinuitet inom de tjänster Arvika kommun erbjuder. Om fler arbetar mer i tid minskar behovet av visstids- och timanställda och det ska leda till en kontinuitet och en ökad kvalité i verksamheten. Arvika kommun brottas även med höga sjuktal. Projektet är en aktivitet i raden av flera som ska leda till att våra sjuktal minskar. Under 2015 var sjuklönekostnaden för dag 2-14, 13 552 816 kronor (kommunala bolag ej inkluderade) Fram till november 2017 är motsvarande kostnad i 14 299 676 kronor. En ökning med 746 860 kronor.

- "Pengarna i sig är en sak, men våra medarbetare ska inte behöva vara sjukskrivna. När många i en arbetsgrupp arbetar deltid kan belastningen på dem som arbetar heltid öka vilket kan leda till ohälsa. Om fler arbetar heltid kan arbetet fördelas jämnare i verksamheten vilket kan leda till en bättre arbetsmiljö och minskad ohälsa", säger Arvika kommuns personalchef, Andreas Solin.

Fram till 2021 kommer Arvika kommun till följd av pensionsavgångar behöva rekrytera 374 nya medarbetare. Av de 166 personerna som under tidsperioden passerar pensionsåldern inom Vård och omsorg har 78 personer befattningen undersköterskor. Detta motsvarar 47 % av pensionsavgångarna inom vården och nästan en fjärdedel av pensionsavgångarna i hela kommunen. Då har vi inte räknat med de behov av ”ny” personal som verksamheterna kan behöva anställa.

- "För att lösa de utmaningar som finns när det gäller den framtida kompetensförsörjningen behöver vi ta tillvara på den kompetens vi redan har genom att få fler att arbeta mer. Möjligheten att kunna erbjuda heltidsanställningar till våra medarbetare blir alltmer en konkurrensfråga och är en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare för både män och kvinnor", avslutar Andreas Solin.

För mer information, kontakta
Karolina Cederberg, projektledare ”100 % Arvika”
Tfn 0570-817 37
E-post karolina.cederberg@arvika.se

Andreas Solin, personalchef Arvika kommun
Tfn 0570-817 39
E-post andreas.solin@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy