Skip to main content

Bränderna i Arvika

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:16 CET

Arvika kommun ser allvarligt på de anlagda bränder som förekommit i Arvika centrum. Senast under helgen orsakades stora skador på ett trähus i innerstaden. Bränder har även förekommit tidigare under hösten, cirka ett tiotal gånger i sopkärl och papperskorgar. Dessa bränder har kunnat släckas av Räddningstjänsten innan de hunnit orsaka skada på kringliggande föremål och byggnader.
 
Framöver arbetar kommunen med att vara extra uppmärksam och ha en högre närvaro i de centrala delarna av staden, arbetet utförs i samarbete med polisen. Syftet är dels att kunna upptäcka bränder i ett tidigare skeende, dels att skapa trygghet för våra medborgare.
 
Som enskild medborgare kan du göra skillnad på följande sätt:

  • Genom att rapportera om misstänkta företeelser till polisen via telefonnummer 114 14 eller via polisens facebooksida
  • Genom att hålla brännbart material, sopkärl med mera borta från husfasader
  • Genom att hålla objudna gäster ute med hjälp av låsta dörrar till trapphus, förråd och källare


I arbetet samverkar Arvika kommun med polisen för att förebyggande åtgärder ska bli effektiva. Polisen utreder de inträffade bränderna och tar gärna emot ditt tips via telefonnummer 114 14 eller via polisens Facebooksida. Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete och besvarar gärna frågor.
 
Kontaktperson: Mattias Larsson, räddningschef, tfn 076-803 79 99.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera