Skip to main content

Brister på ett särskilt boende

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 08:17 CEST

Utifrån en rapporterad händelse från verksamheten har en internutredning gjorts av tillsynsstaben vid Vård och omsorg. Händelsen handlar om brist i mottagandet av vikarier samt brist generellt i bemötandet av boende och vikarier på ett av våra särskilda boenden i Arvika.

Utredningen har visat att personalen har svårt för att ta till sig andras upplevelser eller kritik. Det har också framkommit att personalen har brister när det gäller hantering av genomförandeplaner och dokumentation. Rutiner finns och dessa är kända av samtlig personal.

- Ledningen ser allvarligt på händelsen och utredningen är en del i att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten. För att förhindra att liknande händelser sker igen ska verksamheten systematiskt arbeta med att rapportera in fel och brister samt utreda dessa, säger Vård och omsorgs verksamhetschef Eva Nilsson

I utredningen framkommer det inte några specifika konsekvenser för de boende. Åtgärder har vidtagits och andra åtgärder planeras. Uppföljning sker kontinuerligt av ansvarig chef samt via observationsbesök av tillsynsstaben.

För mer information kontakta:

Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg
Tfn: 070-25 10 382
E-post: eva.nilsson@arvika.se

Kristin Norrgård, avdelningschef särskilt boende
Tfn: 070-214 14 54
E-post: kristin.norrgard@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.