Skip to main content

En samlad kundtjänst i stadshuset

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 11:39 CET

Nu tas ytterligare ett steg i utvecklingen av de kommunala tekniska bolagen. Från och med den 14 november återfinns kundtjänsterna för Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme i stadshuset, Östra Esplanaden 5 i Arvika. Genom samlokaliseringen med den befintliga kundtjänsten i stadshuset kommer vi samlat att kunna erbjuda en bättre service till kunder och allmänhet. Våra öppettider blir 7.45-16.30 – samma tider som  den nuvarande kundtjänsten i stadshuset. På grund av flytten är Arvika Fastighets AB:s kundtjänst på Strandvägen stängd 9-11 november.

Arvika Fastighets AB äger och förvaltar närmare 3 000 lägenheter samt huvuddelen av de kommunala förvaltningslokalerna som skolor, bibliotek, storkök, kontor osv. Bolaget sköter även kommunens parker och vissa byggnader på entreprenad.

 Arvika Teknik AB driver elnätverksamhet, producerar och distribuerar vatten samt hanterar avloppsvatten och spillvatten. Bolaget samlar in, deponerar och hanterar avfall samt bygger och underhåller datakommunikationsnäst. Bolaget sköter även gator och vägar på entreprenad.

Arvika Fjärrvärme AB producerar och distribuerar fjärrvärme inom Arvika tätort.

För närmare information kontakta:

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29, 070-340 99 29

Lennart Rönning, VD Arvika Teknik AB samt Arvika Fjärrvärme AB, tfn 0570-816 36, 070-209 78 08

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy