Skip to main content

Entreprenör för Dahlinshuset

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 13:51 CET

Entreprenör för återuppbyggnad av Dahlinshuset, Arvika.

Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, korsningen Storgatan/Västra Torgatan, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden fick sådana skador att stommen inte kunde användas för återuppbyggnad, rivning av byggnadsresterna har genomförts.

Ägare och byggherre är Dahlinshuset AB, ett helägt dotterbolag till det allmännyttiga bostadsföretaget Arvika Fastighets AB. Byggprojektet ska genomföras som en totalentreprenad i form av så kallad partnering med byggherre och entreprenör. Byggstart planeras till april 2017, byggtid är bedömd till drygt 18 månader.

Entreprenör har upphandlats i konkurrens enligt LOU, och Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget som entreprenör.

Enligt VD Ulf Richardson vid Arvika Fastighets AB startar nu arbetet på allvar med att projektera en ny byggnad. I samverkan mellan PEAB och byggherren kommer fyra arkitektbyråer att anlitas för att ge förslag på byggnadens utformning. I utvärderingen kommer vikten huvudsakligen att läggas på följande områden:

  • Utformning av byggnaden och dess anpassning i stadsmiljön
  • Genomförbarhet för byggstart i april 2016 (projektets totalekonomi, bygglov, byggproduktion).

Utformning av byggnaden är väsentlig och följande beskrivning ger vägledning av önskad byggnad;

Utformningen ska ske med hänsyn till att fastigheten har ett strategiskt läge i stadens centrum som hörnläge vid torget. Byggnaden ingår som en viktig del i stadens ”finrum”, och ska upplevas med ”stolthet” av medborgare och hyresgäster. Även lokalhyresgäster (läs butiker/café eller liknande) och kunder till dessa ska uppleva en intressant byggnad med lockande lokaler.

Byggnaden ska harmonisera med omgivande miljö, läget längs torget medför ett ”ansvar för byggnaden” att axla det strategiska läget. Stor omsorg ska läggas på fasadens utformning, våningshöjder och andra kvaliteter i det exteriöra uttycket. Association till tidigare byggnad med dess karaktär och utseende är intressant, men är inte ett villkor ”.

Enligt Eibert Olsson, Peab, är uppdraget att gemensamt med byggherren projektera och uppföra en byggnad som motsvarar högt ställda förväntningar. Det är både intressant och spännande att få vara med i ett prestigeprojekt av denna art. Det säkerställer sysselsättningen för vår verksamhet i Arvika under en längre tid. Vi ser fram emot en byggstart till våren.

Kontaktpersoner är:

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB, tfn 0570-81729, 070-340 99 29

Eibert Olsson, arbetschef Peab, tfn 010-456 85 21, 073-337 32 21

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.