Skip to main content

Första hjälpen-utbildning inom psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 09:35 CET

Inom Arvika kommun har två personer gått en instruktörsutbildning inom MHFA (Mental health care first aid), på svenska kallat ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Det är ett utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika personalgrupper som i sitt arbete träffar människor med psykiska problem. ”Första hjälpen” tar upp kriser och hur man tar sig igenom eller söker hjälp under en kris. Självdestruktivt beteende och speciellt självmord lyfts fram. Programmet behandlar också psykisk ohälsa, depression, ångest, beroendesjukdomar och psykoser.

Instruktörerna kommer nu hålla kurser som omfattar fyra tillfällen med tre timmar per gång. De som deltagit i kursen blir ”Första hjälpare till psykisk hälsa”. I Arvika startar den första kursen i slutet av november.

Ökade kunskaper om psykisk ohälsa kan minska rädslan för att tala om självmord och psykiska sjukdomar och detta kan ge ökad trygghet i mötet mellan människor. Modellen bygger i korthet på att lära sig lyssna utan att värdera, ge bekräftelse och erbjuda information, uppmuntra till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av självhjälpsstrategier.

MHFA är inte en utbildning i hur man ställer psykiatriska diagnoser eller botar psykisk ohälsa utan målsättningen är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar och självmord. Genom programmet hoppas man förhindra spridning av negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen väcker.

Programmet kommer ursprungligen från Australien men har översatts till Svenska förhållanden av NASP (Nationellt Centrum för suicid forskning). I Sverige är Karolinska institutet anordnare av utbildning.

Karolinska instituet: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=13243&l=sv

Vill du veta mer? 
Christina Oldenburg, socialpsykiatri, tfn 0570-815 05, christina.oldenburg@arvika.se

Anna-Lena Wennerström, socialpsykiatri, tfn 0570-82643, anna-lena.wennerstrom@arvika.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.