Skip to main content

Industrifastigheter byter ägare

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 07:51 CEST

APR Automation AB och Arvika Fastighets AB har träffat ett principavtal om byte av industrifastigheter inom Viks industriområde i Arvika. Överenskommelsen innebär att APR Automation AB kan samordna sin tillverkning från två mindre fastigheter på Snickaregatan 8 och Kvarntorpsvägen 5 till en större, utvecklingsbar lokal på Snickaregatan 9. Detta blir möjlighet genom att APR köper fastigheten Travkusken 8 av Arvika Fastighets AB och samtidigt säljer tillbaka fastigheterna Vallen 2 och Ryttaren 3. Priset för Travkusken 8 är 11 Mkr och priset för Ryttaren 3/Vallen 2 är sammanlagt 14 Mkr. Affären planeras att genomföras under senhösten 2012.

VD Bengt Gustavsson, APR Automation AB, är nöjd att hitta en lösning som tryggar bolagets expansion. APR konstruerar och tillverkar i första hand system för automation inom industrisektorn, så kallade robotceller. Företaget har utvecklats mycket positivt senaste året och ökat antalet anställda från16 till 36 personer, och inom kort är man 40 anställda. ”Vi behöver en större sammanhängande lokal vilket vi nu kan få tillgodosett. Lokalen ska kompletteras med personal och kontorsutrymmen.”

VD Ulf Richardson, Arvika Fastighets AB, är glad att presentera detta avtal. Det ligger helt i linje med uppdragen att utveckla bolagets fastighetsbestånd och att bidra till en positiv utveckling i kommunen. Fastigheten Travkusken 8 är nu uthyrd som lagerlokal till Danfoss/Thermia, men det avtalet löper ut under 2013. ”Vi ser en klar fördel att äga två lite mindre industrifastigheter jämfört med större mer renodlad lagerfastighet. Dessutom får vi genom uppgörelsen mindre andel outhyrda lokaler. Att överenskommelsen även bidrar till utveckling av näringslivet är ytterligare en positiv effekt.”

Överenskommelsen är preliminärt träffad och ska bekräftas genom formella styrelsebeslut.

Närmare upplysningar lämnas av:
VD Bengt Gustavsson, APR Automation AB, tfn 070-547 43 78
VD Ulf Richardson, Arvika Fastighets AB, tfn 070-340 99 29

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.