Skip to main content

Krav på åtgärder mot översvämningar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:43 CET

Ledningsgruppen för Projekt Byälven, företrädda av kommunalråden Claes Pettersson, Arvika kommun, och Daniel Bäckström, Säffle kommun, uppvaktade på torsdagen Sjöfartsverkets ledning i Norrköping. Uppvaktningen syftar till att få Sjöfartsverkets medverkan till åtgärder för att minska de negativa effekterna av höga vattenstånd i Glafsfjorden och Byälven.

Omfattande utredningsmaterial

Med i bagaget hade kommunalråden ett omfattande utredningsmaterial som visar att det går att vidta åtgärder som förbättrar situationen för boende utmed Glafsfjorden, Byälven, Harefjorden och i Säffle. De åtgärder som redovisas är:

Röjning av vass/vegetation och muddring i Byälven, vilket påbörjades 2006.
Ändring av vattendom som medger ökad avsänkning av Glafsfjorden och Harefjorden under höst, vinter och vår.
Ombyggnation av slussen och dämmet under strömbron i Säffle som därigenom kan öka vattenavbördningen ut i Vänern.
Tillsammans med ett effektivt förvarningssystem, för höga flöden, bedöms dessa åtgärder kunna sänka maximinivåerna, vid höga vattenstånd, med 20 – 30 centimeter i Glafsfjorden och 60 – 70 centimeter i Harefjorden i förhållande till situationen vid översvämningen 2000.

Krav på Sjöfartsverkets medverkan

– Sjöfartsleden, slussen och dämmet i Säffle har Sjöfartsverket som huvudman och verket måste därför medverka till att åtgärderna blir genomförda, säger kommunalrådet Claes Pettersson.

Kostnaderna har bedömts till cirka 10 – 15 miljoner kronor. Åtgärderna är mycket viktiga för båda kommunerna.

Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén visade vid mötet stor förståelse för behovet av åtgärder. Verket har också framfört behovet av insatser mot höga vattenstånd, i flera områden i Sverige, till Klimatutredningen. Sjöfartsverket vill därför medverka utifrån verkets ansvarsområde. Finansiering av åtgärderna kräver dock medverkan av andra statliga organ som har till uppgift att förebygga naturkatastrofer och skapa säkerhet i samhällsbyggandet. Verket kommer också att inom kort lämna ett skriftligt svar på kommunernas framställning.

– Föreslagna åtgärder löser dock inte frågan om skydd av Arvika stad mot höga vattenstånd. Här krävs fortsatt ett separat översvämningsskydd för att kunna undvika en framtida allvarlig samhällsskada, säger Claes Pettersson.


För mer information, kontakta:
kommunalråd Claes Pettersson, Arvika kommun, 0570-816 96
kommunalråd Daniel Bäckström, Säffle kommun, 0533-68 15 01
teknisk chef Rolf Gustafsson, Arvika kommun, 0570-816 51
t f förvaltningschef Gustaf Andersson, Säffle kommun, 0533-68 17 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera