Skip to main content

Många vill ha och behöver ökade kunskaper i rollen som handledare

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 10:17 CEST

Inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram och vuxenutbildningen inom omvårdnad är vissa delar arbetsplatsförlagda (APU). De studerande ska då ha tillgång till handledare som förutom utbildning motsvarande undersköterska även har en kurs i handledning.

Handledning har funnits inom omvårdnadsutbildningarna under lång tid men betydelsen av god handledning har lyfts i samband med införandet av Vård- och omsorgscollege (VO-College).

I samband med detta skrivs samverkansavtal mellan utbildningsanordnare och verksamheter om att den studerande ska erbjudas en adekvat arbetsplatsförlagd utbildning med handledning.

Lägsta nivå för att verka som handledare är en kurs på tre dagar. På senare tid har tillkommit en nivå med 100 gymnasiepoäng och som erbjuds på distans av utbildningsanordnare inom VO – College Värmland.

Innehållet i de båda nivåerna är framtagna av en regionalt sammansatt arbetsgrupp med utbildningsanordnare, verksamhetsansvariga och Kommunal.

 

Handledarkurser erbjuds regelbundet i Arvika och genomförs i VO - Collegesamverkan. Ansvarig för genomförandet är lärare vid omvårdnadsutbildningen, Arvika Näringslivscentrum och vid Taserudsgymnasiet.

 

Vid den utbildning som påbörjas 29-30/9 har närmare 60 personer anmält sig.

Till den längre kursen i handledning som startar början av oktober finns också ett stort intresse.

 

Vi ser det viktigt att lyfta fram betydelsen av handledarnas funktion inom VO - College Värmland för att bidra till att de studerande ska ges en utbildning som leder till en god vård och omsorg för brukare och patienter.

 

 

Kontaktpersoner:

Eva Nilsson, äldreomsorgsschef  Arvika Kommun,  tel. 0570 / 828 51,  070 25 10 382

 

Christina Nordin, rektor Arvika Näringslivscentrum, tel. 0570 / 749 271, 070 277 19 58

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy