Skip to main content

Mätningar av luftkvalitet i Arvika

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 16:17 CET

Mätningar av kvävedioxid som utförts under 2012 i Arvika centralort visar att gällande krav, så kallade miljökvalitetsnormer, inte överskrids. Under år 2013 mäts luftens innehåll av partiklar. Det är mängden partiklar per dygn med storlek mindre än 10 mikrometer (PM10) som mäts. En mikrometer (µm) är lika med en tusendels millimeter.

Kvävedioxid bildas vid förbränning och kan reta luftvägarna, påverka lungfunktionen och ge en ökad risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxidutsläpp bidrar även till försurning av mark och sjöar. Partiklarna som mäts kommer bland annat från trafiken och kan även de påverka lungfunktionen.

Arvika kommun ingår tillsammans med samtliga kommuner i Värmland i ett samverkansområde för luftmätningar åren 2012-2014. Arvika kommuns Miljöstab sköter mätningarna. Mätplatsen är belägen på Östra Esplanaden invid stadshuset i Arvika.

Resultaten ska jämföras med de miljökvalitetsnormer som finns uppsatta för hela landet. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid är (µg =tusendels gram):

  • 90 µg/m3 som timmedelvärde, får överskridas 175 gånger per år.
  • 60 µg/m3 som dygnsmedelvärde, får överskridas 7 gånger per år.
  • 40 µg/m3 som årsmedelvärde.

Mätningarna visar att timmedelvärdet har överskridits 28 gånger. Dygnsmedelvärdet överskreds tre gånger. Årsmedelvärdet för 2012 var 24 µg/m3. Miljökvalitetsnormerna överskrids inte, men vissa timmar och dygn visar ändå höga värden.

De högsta kvävedioxidvärdena under dygnet har oftast visat sig inträffa vid 8-tiden på morgonen och vid 17-18-tiden på eftermiddagen. Det är tydligt att det är trafiken till och från arbetsplatserna som ger utslag. Värdena är ca 30 % högre under vintern än under sommaren.

Den 27 och 28 december var det mellandagsrea med mycket trafik. Utsläppen från trafiken i kombination med vindstilla och kallt väder gav höga kvävedioxidvärden. Klockan 13.00 den 28 december uppmättes det högsta timmedelvärdet under 2012, 120 µg/m3.

Under 2013 mäts partiklar och då i form av PM 10 (partiklar mindre än 10 µm) som dygnsmedelvärde. Mätstationen är densamma som vid kvävedioxidmätningarna och sköts av miljöstaben.

Resultaten uppdateras varje timme och kan avläsas på Miljösamverkan Värmlands webbplats
(www.miljosamverkanvarmland.se/luftmatningar).

Ytterligare upplysningar kan lämnas av miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson, tfn 0570-817 51, kjell.karlsson@arvika.se

Mer information om luftkvalitet finns på kommunens webbplats
(www.arvika.se/levabo/miljohalsa/luftmarkvatten/luftkvalitet).


Bildtext; 

Miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson byter filter vid mätstationen för luft.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy