Skip to main content

Nya Dahlinshuset presenterat

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 14:35 CET

Vinnande förslag till utformning av Dahlinshuset vid torget i Arvika – gestaltning och arkitektföretag.

Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden fick sådana skador att byggnaden inte kunde räddas och en ny byggnad ska uppföras. Fyra arkitektföretag har tillfrågats om förslag på utformning. Efter utvärdering har förslaget upprättat av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB valts att utveckla vidare.

Motiveringen är följande;

Utformning av byggnaden är väsentlig, och förslaget uppfyller mycket väl byggherrens ambitioner och önskemål i detta avseende. Gestaltningen upplevs vacker och tidlös med ett klassiskt uttryck. Byggnaden framträder med ståtlighet i stadsmiljön och ger association till tidigare bebyggelse, dock med ett eget uttryck. Fasadmaterial, detaljutformning och färgsättning bidrar till att förstärka byggnadens position som ett viktigt element i stadsmiljön.

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB;

-”Vi ser fram emot att nu kunna förverkliga detta förslag. Detaljprojektering startar omgående, detta görs i nära samverkan mellan byggherre, arkitekt och byggentreprenören PEAB. Vissa justeringar av redovisat arkitektförslag kan därmed bli aktuellt innan slutlig utformning bestäms”.

Arkitekterna Andreas Svensson och Marianne Ocklind:

- ”Vi är glada och hedrade att man valt vårt förslag som är ett försök att skapa ett lika ståtligt, vackert och lekfullt hus som det tidigare. Det nya huset ger minnen av det gamla men i ny tappning. Vi vill att arvikaborna får tillbaka ett vackert hus som också förstärker Arvikas karaktär som ståtlig småstad.”

Den grupp som utvärderat förslagen består av ordförande och vice ordföranden inom Arvika Fastighets AB, kommunstyrelsens ordförande, VD och tjänstemän inom Arvika Fastighets AB, arbetschef och projektingenjör PEAB Arvika, samt tjänstemän inom Arvika kommun.

Kontaktpersoner

Byggherre: Arvika Fastighets AB
Ulf Richardson, VD, tfn 0570-817 29, 070-340 99 29
Lars-Ove Jansson, styrelseordförande, tfn 070-666 51 92

Entreprenör: PEAB Sverige AB
Eibert Olsson, arbetschef, tfn 010-456 85 21, 073-337 32 21

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Stockholm
Andreas Svensson, tfn 08-617 61 79
Marianne Ocklind, tfn 08-617 61 23

Ägare och byggherre är det allmännyttiga bolaget Arvika Fastighets AB genom dess dotterbolag Dahlinshuset AB. PEAB Sverige AB är utsedd byggentreprenör. Projektet genomförs i så kallad partnering-samverkan. Byggstart planeras till våren 2017, byggtid är bedömd till drygt 18 månader. Byggnaden kommer att rymma cirka 25 lägenheter och butiker på bottenplan.

Länkar till bilder på förslagen finns på kommunens webbplats.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy