Skip to main content

Nya hyror

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:54 CET

Hyresgästföreningen Region Mitt och Arvika Fastighets AB (AFAB) har träffat överenskommelse om nya hyror för perioden 2014-01-01 till 2015-03-31.

Hyrorna höjs i två steg;

1. Från 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,8 procent

2. Från 1 oktober 2014 höjs hyrorna med 1,8 procent

Det innebär att den genomsnittliga hyresnivån för bolagets hyreslägenheter från oktober 2014 blir 856 kr/kvm (snitthyra 2013 är 826 kr/kvm). En genomsnittslägenhet om 64 kvm med nuvarande hyra ca 4 400 kr/månad får därmed en hyresökning om 79 kr/månad den 1 januari och 81 kr/månad från 1 oktober, det vill säga totalt 160 kr/månad.

Att hyrorna höjs i två steg hänger samman med att takten av nödvändiga upprustningar inom bostadsbeståndet ska ökas. Hus från 1960-70-talet börjar nu få allt större problem med läckande vatten- och avloppsledningar, vilket måste åtgärdas. Hyresökningen i oktober kopplas helt till upprustningsbehovet och det ökade underhållet.

Förvaltare Kent Erlandson planerar nu för ett större åtgärdspaket som sträcker sig över fyra år: - ”Den hyreshöjning vi nu får är helt nödvändig som grund för att kunna genomföra första etappen under 2014 med renovering av cirka 40 lägenheter.”

Enligt VD Ulf Richardson har: -”AFAB fortsatt mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer. Cirka 250 av 280 kommunalägda allmännyttiga bostadsbolag i riket har högre hyror. AFAB har därmed bland de 10 procent lägsta bostadshyrorna av landets kommunala bostadsbolag”

- Vi är nöjda att vi träffat överenskommelse som ger förutsättningar att påbörja nödvändig upprustning, hyresgästföreningen har visat ansvar för detta i förhandlingen, avslutar Ulf Richardson.

Kontaktpersoner Arvika Fastighets AB:
VD Ulf Richardson, tfn 0570-817 29, 070-340 99 29
Förvaltare Kent Erlandson, tfn 0570-814 96, 070-581 72 52


Hyresgästföreningens förhandlingsledare Anna Nyqvist och Alf Mölleryd kommenterar årets förhandlingar enligt följande:

-  Det var ett tufft utgångsläge med ett högt yrkande på 5,1 procent som byggde på att öka underhållsåtgärderna i bolaget och andra beräknade kostnadsökningar.

- Hela vår förhandlingsdelegation var enig att behovet är stort att öka underhållsåtgärderna kraftigt och vi tar vårt ansvar genom att medverka till en extra höjning 1 oktober som enbart går till den ökade satsningen.

- Vi har ställt krav på att bolaget måste få kommunen att sänka borgensavgiften som idag kostar bolaget över 3 miljoner. Hyresgästföreningen anser att nivån borde sänkas till hälften och detta innebär 1,5 miljon i ökade intäkter för bolaget som kunde användas till det ökade underhållssatsningen.

Kontaktpersoner Hyresgästföreningen:
Anna Nykvist, tfn 054-17 52 12
Alf Mölleryd, tfn 0706-90 06 25


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera