Skip to main content

Omfattande fiberutbyggnad i Arvika

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:59 CEST

Arvika Kommunnät AB genomför omfattande fiberutbyggnad i hela Arvika!

Boende och trafikanter i Arvika tätort kan komma att påverkas av omfattande schaktnings- och grävarbeten i ett stort antal av kommunens gator, grönområden och gångvägar. Detta arbete sker i samband med att Arvika Kommunnät AB genomför en utbyggnad av en ny fiberinfrastruktur. Kanske det är Sveriges modernaste fibernät, som nu byggs nu i Arvika. Fibernätet kommer att på sikt nå mer än 90 % av alla hushåll inom Arvika kommun. Parallellt med att arbetet fortsätter i allt fler områden inom Arvika tätort, kommer utbyggnaden att också starta i hushåll i Sulvik, Edane, Klässbol och Stommen.

Fiberföreningarna i Brunskog, Högerud och Glava har nu fått bidrag från Jordbruksverket och kommer börja utbyggnad av fibernät inom kort. Flera föreningar inom kommunen väntas få bidrag och starta sin utbyggnad under 2016.

Arvika Kommunnät AB kommer att göra allt för att minimera de olägenheter som eventuellt skapas för trafikanter och boende, bland annat genom utökad kapacitet för att återställa schaktade ytor med ny beläggning.

-”Vi hoppas att boende i Arvika har överseende med att det under vissa perioder kan påverka framkomligheten på kommunens gator. Det nya fibernätet är en viktig möjliggörare för att skapa ett ännu starkare och attraktivare Arvika för både boende och företag. Fibernätet kommer tjäna oss alla i Arvika lång tid framöver”, säger Lennart Rönning, VD Arvika Kommunnät AB.

Mer information: Lennart Rönning, VD Arvika Kommunnät AB, tfn 070-209 78 08.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.