Skip to main content

"Rättvis Hyra" - nya hyror från 1 april

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:14 CET

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen har förhandlat om införande av hyressättning enligt system Poängen för att skapa mer rättvisande hyror i beståndet - det blir både höjda och sänkta hyror 1 april.

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen har sedan 2015 ett tvåårsavtal om hyresjustering och att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Poängen-systemet syftar till att hyran ska grundas i vad hyresgästerna värderar i sitt boende till exempel bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard. Detta för att hyresgästernas värderingar ska få större påverkan på hyrorna.

Det Arvika Fastighets AB och Hyresgästföringen har gjort är att se över om de hyror vi har idag stämmer överens med våra hyresgästers värderingar. Översynen har gjorts på samtliga lägenheter och syftet är att hyresgästerna ska uppleva att hyrorna och hyresskillnaderna mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis.

Översynen har resulterat i att samtliga lägenheter kommer få en hyresjustering. Det kan innebära en höjning eller sänkning av hyran. Hyresjusteringar börjar införas den 1 april 2016 och kommer då att variera mellan en höjning på 0-300 kr per månad eller en sänkning på 0-300 kr per månad. Efter årets justering kommer drygt 40 % av alla lägenheter ligga på rätt hyresnivå enligt poäng-systemet.

De kommande två åren kommer justeringen att fortsätta. Under de två åren kommer höjningarna att bli mellan 0-5 % (inklusive eventuell allmän årlig höjning). För de lägenheter som fortfarande har en högre faktisk hyresnivå än vad de ska ha enligt poängen-systemet kommer inga sänkningar att göra. Dessa hyror kommer att bli oförändrade till dess den allmänna hyresutvecklingen ”hunnit ikapp”.

Vi kommer att hålla lokala informationsmöten om detta under vecka 7 och 8.

Frågor om rättvis hyra besvaras av:

AFAB - enhetschef Carina Jegerhammar, tfn tid 10-12 tfn 0570-814 89

AFAB - VD Ulf Richardson, tfn 070-340 99 29

Hyresgästföreningen - förhandlingsledare Anna Nykvist, tfn 010-459 15 88

Hyresgästföreningen - förhandlingsledare Ida Kasselstrand, tfn 010-459 13 36

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy