Skip to main content

Resultat av årets medborgarundersökning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 09:27 CET

När resultatet av årets medborgarundersökning presenterades fick Arvika kommun ett gott betyg. Några områden har förbättrats och några har försämrats sedan förra mätningen men resultatet ligger över riksgenomsnittet inom alla de tre indexen som sammanställts. 

Betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) som mäter hur medborgarna bedömer Arvika kommun som en plats att bo och leva på blev 62. Det kan jämföras med 59 som var genomsnittsresultatet för samtliga 132 kommuner som var med de två undersökningsomgångarna 2013. Fritidsmöjligheter och frågan om man kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Arvika får höga betyg medan Arbetsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer är områden att arbeta vidare med.

Betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som mäter hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 58. Snittet i landet är 53. Räddningstjänsten och Vatten och avlopp får mycket höga betyg, 78 respektive 81, och även Renhållning och Kultur hamnar högt. Miljöarbete och Äldreomsorg får däremot lägre resultat.

Betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) som mäter hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande blev 44 jämfört med rikssnittet på 39. Här får områdena Information och Kontakt högre betyg medan Påverkan och Förtroende hamnar lägre.

Frågorna i undersökningen besvaras på 10-gradiga skalor där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Resultatet redovisas som betygsindex på en skala mellan 0 och 100.  Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och 48 procent av dessa svarade på enkäten.

Mer information

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör, janake.hermansson@arvika.se, 0570-814 52

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy