Skip to main content

Surfa på nya arvika.se med mobilen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 09:37 CET

Den 9 november publicerades kommunens webbplats www.arvika.se i en ny och omgjord version. Under hösten har informationsenheten, liksom många andra i den kommunala verksamheten, haft bråda dagar med ombygget. Även om mycket känns igen från den tidigare webbplatsen finns det en del nyheter. Till exempel kommer besökaren att:

  • kunna surfa på kommunens webbplats med smart mobil eller läsplatta
  • möta en ny förbättrad struktur (det vill säga en förändrad avsnitts- och sidindelning) på hela webbplatsen
  • upptäcka en hel del nya rubriker, liksom helt nya sidor
  • få enklare att hitta med hjälp av en förbättrad startsida

Byggd för surf även via mobil och läsplatta

Under de senaste åren har andelen besökare som surfat till kommunens webbplats via sin mobil eller läsplatta stadigt ökat. Av de drygt 81 000 besöken på kommunens webbplats under den senaste månaden kom exempelvis drygt 10 000 via mobil och över 5 000 via läsplatta. Webbplatsen har därför byggts om till en så kallad responsiv design, så att alla besökare oavsett sin tekniska utrustning ska kunna besöka webbplatsen utan problem. Responsiv design betyder att webbplatsens layout automatiskt anpassar sig utifrån den utrustning som används - datorskärm, smart mobil eller läsplatta.

Standardstruktur på innehållet underlättar

I samband med det stora ombygget togs beslut om att även strukturen på webbplatsen skulle förändras, det vill säga flikar, avsnitt och menyer. En standardstruktur har börjat växa fram bland Sveriges kommuner och bortemot hälften av kommunerna har redan anammat denna struktur helt eller delvis. Det finns många fördelar med att haka på trenden, till exempel att:

  • strukturmodellen och strukturrubrikerna testas ständigt gentemot kommunernas webbplatsbesökare och uppdateras kontinuerligt för att ge den bästa upplevelsen för besökaren
  • en besökare känner igen sig oavsett vilken kommunwebbplats som besöks
  • det finns en plats bestämd i förväg när ny information tillkommer som ska publiceras på webbplatsen, vilket sparar mycket tid och funderande och gör att den nya sidan får en väl genomtänkt placering
  • standardstrukturen ger en hint om vad som bör finnas med på en kommunwebbplats och i samband med detta har också en hel del helt nya sidor tillkommit på nya www.arvika.se

Förbättrad startsida för att hitta rätt

Startsidans layout har också gjorts om. Detta utifrån de rekommendationer som kom fram i samband med en eyetrackingundersökning som gjordes under våren av företaget Tobii. Eyetracking innebär att ögonrörelserna filmas hos utsedda försökspersoner när dessa försöker lösa tilldelade uppgifter på webbplatsen.

Alla blanketter och e-tjänster samlade på ett ställe

En annan förändring med den nya webbplatsen är att alla kommunens pdf-blanketter samlats på samma ställe som våra e-tjänster - på vår externa e-tjänstplattform. På detta sätt blir det tydligare, när det finns möjlighet att använda en e-tjänst istället för en blankett. Precis som tidigare finns relevanta blanketter förstås även länkade från respektive webbsida.

Mer information

Mer information kring den nya webbplatsen finns publicerad som en nyhetsnotis på arvika.se. Du kan också kontakta informationssekreterare Eva Österlind, tfn 0570-816 07, e-post eva.osterlind@arvika.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy