Skip to main content

Trygga invånare i Arvika

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 07:53 CEST

Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

Under vintern 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning om trygghet och säkerhet i Sverige.  Syftet med undersökningen var att ge förutsättningar för att bättre kunna inrikta säkerhets- och trygghetsarbetet framöver samt att få en bild av hur invånarna ser på sin egen säkerhet. Resultatet av trygghetsundersökningen är att arvikaborna i stort ser på trygghet och säkerhet på samma sätt som övriga invånare i riket. Det finns några intressanta resultat att lyfta från undersökningen som rör hela Sverige men även specifikt för Arvika kommun.

Vad det gäller rädslan för att drabbas av olyckor svarade hälften i Arvika kommun, precis som i resten av riket, att de ibland känner sig oroliga att drabbas av trafikolyckor och anser sig ha begränsade möjligheter att påverka sin egen säkerhet. Vad som är positivt är att 99 % av arvikaborna använder bilbälte. Även fallolyckor tillhör den vanligaste typ av olyckor och det är få som har vidtagit någon säkerhetsåtgärd för att minska risken för fallolyckor i hemmiljön.  

När det kommer till frågor som rör naturolyckor är det färre i Arvika än i övriga riket som känner sig oroliga att drabbas av exempelvis en storm eller översvämning. Arvikaborna anser sig ha större möjlighet att påverka sin egen säkerhet gällande samhällsstörningar, så som avbrott i dricksvattnet, än genomsnittet i riket. Många i kommunen har utrustning som underlättar vid olika typ av avbrott. Fler i Arvika än genomsnittet i Sverige har ficklampa med extra batterier, batteridriven radio, dunkar att hämta vatten i samt reservkök för att tillreda varm mat.

På frågor som rör brott mot den enskilda människan visar statistiken att runt 2 % under åren 2009-2013 någon gång utsatts för våld, en siffra som ser likadan ut i riket. Arvikaborna är dock något mindre oroliga att utsättas för misshandel och övergrepp än genomsnittet i riket.

Några negativa resultat av undersökningen visar att det är färre i Arvika kommun än i Sverige i stort som använder flytväst, det gäller framförallt för män.

Undersökningen visar också att det finns stora brister inom informationssäkerheten i Sverige, vilket även gäller för Arvika kommun. Många har drabbats av datavirus och få har installerat antivirusprogram. Ett fåtal vet om att även smarta telefoner och surfplattor kan få virus och behöver skyddas på liknande sätt som datorer. I Arvika är det färre än genomsnittet i riket som vet hur man skapar ett bra lösenord för att skydda personlig och värdefull information.

Räddningstjänsten har ett högt förtroende hos invånarna. De flesta i kommunen känner ett ansvar för säkerhetsåtgärder i sitt eget hem och anser att den enskilda människan även bör ha ett visst ansvar för säkerheten i samhället. Många anser sig vara säkerhetsmedvetna personer och tar information om risker och säkerhet på stort allvar. En slutrapport med det nationella resultatet av trygghetsundersökningen kommer i slutet av året.

Mer information:
Ida Andersson, säkerhetssamordnare, Arvika kommun, tfn 0570-814 77.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.